Hệ thống guồng nước tự vận hành ở Nghệ An chống hạn hiệu quả

(Baonghean.vn) - Những chiếc guồng nước bằng nứa, mét ngày đêm hoạt động, dẫn nước về đồng ruộng đang giúp cho những cánh đồng lúa xã vùng sâu Bình Chuẩn - Con Cuông (Nghệ An) luôn tươi tốt.

Trong vụ xuân năm 2016, xã Bình Chuẩn gieo cấy 147 ha lúa, nhưng hệ thống kênh mương chỉ đủ tưới cho khoảng 70 ha, diện tích còn lại có khả năng gặp hạn. Trước tình hình đó, chính quyền xã đã vận động nhân dân nạo vét kênh mương, đồng thời sử dụng biện pháp truyền thống của địa phương thường áp dụng lâu nay là dùng guồng tự vận hành đưa nước về ruộng.

Nông dân nhiều địa phương trên địa bàn huyện Con Cuông như Lạng Khê, Đôn Phục… sử dụng guồng nước để chống hạn cho cây lúa.

Hiện toàn xã có trên 200 guồng nước do người dân tự làm, tự đầu tư. Những chiếc guồng nước này đang phát huy hiệu quả tích cực và trở thành nét đẹp trong văn hóa nông nghiệp của đồng bào vùng cao huyện Con Cuông nói riêng.

Phó chủ tịch UBND xã Bình Chuẩn Kha Văn Viễn cho biết: “Nguyên liệu chính để làm guồng dẫn nước là nứa, mét, gỗ - là những nguyên liệu sẵn có tại địa phương. Thường thì khoảng 2-4 hộ gia đình trong bản cùng chung nhau làm 1 đến 2 chiếc guồng dẫn nước về ruộng. Đây là biện pháp mang tính truyền thống có từ rất lâu, được bà con trong xã duy trì cho đến ngày nay”.

Không chỉ ở Bình Chuẩn mà hiện nay bà con nông dân nhiều địa phương trên địa bàn huyện Con Cuông như Lạng Khê, Đôn Phục…cũng sử dụng biện pháp này để chống hạn cho cây lúa.

Minh Hạnh

Đài Con Cuông