Hiệp thương chọn 138 người chính thức để bầu đại biểu HĐND tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2021 - 2026

Mai Hoa 16/04/2021 18:06

(Baonghean.vn) - Tại hội nghị hiệp thương lần thứ ba do Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An tổ chức đã thỏa thuận lựa chọn, lập danh sách chính thức 138 người để bầu đại biểu HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

S
Chiều 16/4, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ ba để lựa chọn, lập danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Đồng chí Võ Thị Minh Sinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh chủ tọa điều hành hội nghị. Ảnh: Mai Hoa

Sau hội nghị hiệp thương lần thứ hai, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã tổ chức hội nghị tập huấn, hướng dẫn MTTQ cấp huyện và xã tổ chức hội nghị lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Riêng đối với người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa XVIII, tính từ ngày 24/3 đến ngày 10/4/2021, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các xã, phường, thị trấn đã phối hợp với UBND cùng cấp triệu tập và chủ trì tổ chức hội nghị lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với 206 người ứng cử.

Đồng chí Võ Thị Minh Sinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An phát biểu khai mạc hội nghị. Ảnh: Mai Hoa
Đồng chí Võ Thị Minh Sinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An phát biểu khai mạc hội nghị. Ảnh: Mai Hoa

Cụ thể kết quả tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với 206 người ứng cử như sau: Có 202 người có tín nhiệm 100%; có 3 người tín nhiệm từ 95% đến gần 100%; 1 người có tín nhiệm dưới 50%.

Trong quá trình tiến hành công tác bầu cử, tính đến hết ngày 14/4/2021, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và Tiểu ban giải quyết khiếu nại, tố cáo của Ủy ban bầu cử tỉnh không nhận được đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của công dân liên quan đến người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Ông Nguyễn Đức Thành - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh báo cáo kết quả lấy ý kiến nhận xét, tín nhiệm cử tri nơi cư trú đối với những người giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV. Ảnh: Mai Hoa
Ông Nguyễn Đức Thành - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh báo cáo kết quả lấy ý kiến nhận xét, tín nhiệm cử tri nơi cư trú và trình dự kiến những người giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Ảnh: Mai Hoa

Căn cứ Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân năm 2015; Quyết định số 18/QĐ-UBBC ngày 22/02/2021 của Ủy ban bầu cử tỉnh; căn cứ tiêu chuẩn đại biểu HĐND, cơ cấu, thành phần và số lượng đại biểu được bầu của các ngành, các cấp đã được hội nghị hiệp thương lần thứ nhất thống nhất thỏa thuận; căn cứ kết quả lấy ý kiến cử tri nơi cư trú; ý kiến của tổ chức các cấp quản lý và giới thiệu cán bộ ứng cử và ý kiến của một số ứng cử viên, tại hội nghị, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh trình dự kiến danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa XVIII là 138 người (dự kiến rút khỏi danh sách ứng cử 68 người so với hội nghị hiệp thương lần thứ hai đã thỏa thuận) để hội nghị xem xét quyết định.

Ông Lưu Đức Thuyên - Phó Chủ tịch Hội Cựu giáo chức tỉnh tham gia ý kiến tại hội nghị. Ảnh: Mai Hoa
Ông Lưu Đức Thuyên - Phó Chủ tịch Hội Cựu giáo chức tỉnh tham gia ý kiến tại hội nghị. Ảnh: Mai Hoa
Ông Thanh. Ảnh: Mai Hoa
Ông Trần Văn Tuân - Chủ tịch Hội Truyền thống Trường Sơn đường Hồ Chí Minh tỉnh Nghệ An tham gia ý kiến. Ảnh: Mai Hoa

Trên tinh thần trao đổi dân chủ, cởi mở, thẳng thắn, xây dựng, các thành phần tham gia hội nghị để thỏa thuận, thống nhất lựa chọn, lập danh sách chính thức 138 người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 để bầu 83 đại biểu vào ngày 23/5/2021 tới.

Trong tổng số 138 người ứng cử được thống nhất lập danh sách chính thức, có 52 người nữ, chiếm tỷ lệ 37,7%; trẻ tuổi 43 người, chiếm 31,2%; dân tộc thiểu số 16 người, chiếm tỷ lệ 11,6; ngoài Đảng 6 người, chiếm tỷ lệ 4,3%; tôn giáo 4 người, chiếm tỷ lệ 2,9%; tái cử 27 người, chiếm tỷ lệ 29,7%.

Các đại biểu tham gia hội nghị. Ảnh: Mai Hoa
Các đại biểu tham gia hội nghị biểu quyết thống nhất lập danh sách chính thức 138 vị ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Ảnh: Mai Hoa

Sau hội nghị này, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh sẽ gửi biên bản và danh sách chính thức những người ứng cử đến Hội đồng bầu cử Quốc gia, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và Ủy ban bầu cử tỉnh để lập và công bố danh sách chính thức những người ứng cử theo đơn vị bầu cử đã được ấn định.

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh sẽ tổ chức hội nghị gặp mặt những người ứng cử với đại diện Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp huyện để hướng dẫn việc tổ chức hội nghị công tác vận động bầu cử theo quy định.

Hiệp thương chọn 138 người chính thức để bầu đại biểu HĐND tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2021 - 2026
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO