Hiệu quả mô hình bí thư kiêm xóm trưởng ở Thanh Chương

(Baonghean.vn) - Sau nhiều năm thực hiện mô hình tổ chức bí thư kiêm xóm trưởng, đến nay huyện Thanh Chương đã có 107/506 ​xóm thực hiện, đem lại hiệu quả cao trong chỉ đạo thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước ở cơ sở.

Nhớ lại 10 năm làm xóm trưởng ông ông Nguyễn Văn Thư ở thôn Lĩnh Long, xã Thanh Lĩnh  thấy khó khăn vô cùng. Không phải là đảng viên, không được dự, không được bàn bạc  các vấn đề của thôn, nhưng ông phải tổ chức thực hiện Nghi quyết hội nghị chi bộ.

Đó là chưa kể việc tiếp thu phổ biến, thực hiện  nghị quyết cấp trên thì giữa ông và Bí thư chi bộ luôn khác nhau, ít khi kết hợp nhuần nhuyễn nên không đem lại hiệu quả. Ông Thư kết luận: Ông bí thư chỉ nói mà không làm, tôi  làm nhưng lại không được nói. Khổ cả hai. Tôi đã nhận ra: bí thư kiêm xóm trưởng mới  là hay nhất.

Hơn 40 năm làm Bí thư - thôn trưởng hiện ông Nguyễn Văn Trường ở Thôn Lĩnh Hồng – Thanh Lĩnh vẫn được người dân tin tưởng vì làm được - nói được . Ảnh: Đình Hà
Chuyện của ông Nguyễn Văn Thư ở thôn Lĩnh Long, xã Thanh Lĩnh chỉ là một ví dụ về quá trình nhận thức của cá nhân cũng như là kết quả cụ thể về công tác tổ chức nhân sự khi tiến hành tổ chức đại hội cấp chi bộ ở Thanh Chương.

Thực hiện Công văn số 04-CV/BTCTU, ngày 14/4/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Huyện ủy  Thanh Chương đã kịp thời ban hành Hướng dẫn đại hội chi bộ và chỉ đạo UBND huyện ban hành hướng dẫn tiến hành hội nghị bầu cử trưởng thôn, xóm, khối, bản để tập trung thực hiện mô hình bí thư kiêm trưởng xóm, khối, bản.

Sau quá trình triển khai đến nay đã có 506/506 (100 %) chi bộ khối nông thôn tổ chức đại hội nhiệm kỳ 2017-2020; Trong đó có 107/506 đơn vị thực hiện được mô hình Bí thư chi bộ kiêm xóm trưởng (so với nhiệm kỳ 2015-2017 tăng 100 đồng chí),  Phó Bí thư kiêm xóm trưởng có 206 đồng chí; Số xóm trưởng là quần chúng giảm so với nhiệm kỳ trước 64 người. 

Qua quá trình triển khai thực hiện, từ thực tiễn đã khẳng định được  những ưu điểm vượt trội của mô hình bí thư kiêm xóm trưởng. Ông Nguyễn Văn Ngọc - Bí thư Đảng bộ xã Thanh Phong cho biết: Là một đảng bộ lớn có tới 17 chi bộ nông thôn, trước đây mô hình bí thư kiêm xóm trưởng ít khi thực hiện được thì nhiệm kỳ này đã có 10 chi bộ có bí thư kiêm xóm trưởng, chỉ duy nhất một xóm quần chúng làm thôn trưởng vì quá ít đảng viên. Thực tế cho thấy, nếu chuẩn bị kỹ, nhuần nhuyễn thì việc gì cũng làm được.

Cũng thể hiện tâm thế phấn khởi trước kết quả này, ông Đặng Anh Dũng - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Thanh Chương nhấn mạnh thêm: Ở đâu thực hiện được mô hình bí thư kiêm xóm trưởng, mọi phong trào đều rất mạnh. Đây là kết quả quan trọng trong công tác tổ chức, của việc bám sát vào các văn bản hướng dẫn của cấp trên với chủ trương thực hiện mô hình Bí thư, phó bí thư chi bộ kiêm xóm trưởng.

Ông Trần Võ Việt - Bí thư xóm trưởng xóm 10 xã Thanh Đồng đang hướng dẫn người dân chăn nuôi lơn nái. Ảnh: Đình Hà
Tuy nhiên, thực tế cũng phản ánh những khó khăn cụ thể là ở các chi bộ nông thôn đảng viên trẻ ít, trình độ, năng lực còn hạn chế nên chưa dám nhận nhiệm vụ. Đây sẽ là một trong những nội dung cần tiếp tục được quan tâm bồi dưỡng chuẩn bị cho các nhiệm kỳ sau.

Trên thực tế  mô hình bí thư kiêm xóm trưởng không phải là mới. Tuy nhiên do nhiều nguyên nhân khó thực hiện được đại trà, vì vậy qua một kỳ đại hội có thêm được nhiều đơn vị thực hiện được là một niềm vui, bởi nó góp phần tạo ra một cơ cấu bộ máy gọn nhẹ. Chế độ đãi ngộ được nâng lên nên cán bộ yên tâm làm việc, cống hiến.

Khi được chủ động “miệng nói tay làm”,  việc tiếp thu và triển khai, tổ chức thực hiện chủ trương và chính sách của Bí thư kiêm xóm trưởng chắc chắn sẽ thuận lợi và hiệu quả hơn. Từ đó sẽ  phát huy được vai trò lãnh đạo toàn diện của chi bộ trong quản lý điều hành khối xóm trên tất cả các lĩnh vực, phù hợp với lộ trình thực hiện các  Nghị quyết Đại hội đảng các cấp đã đề ra.