Hiểu thêm lời Bác về người cán bộ chính trị viên

Trong thư gửi Hội nghị Chính trị viên toàn quân tháng 3 năm 1948 Bác viết: "Đối với bộ đội, người Chính trị viên phải công bình như một người anh, thân thiết như một người chị, hiểu biết như một người bạn". Bức thư đã gần 60 năm nhưng ý nghĩa của nó thì vẫn tưới rói, cho toàn quân, nhất là những người làm công tác chính trị trong quân đội.

Thứ nhất: Bác khẳng định đối với bộ đội người Chính trị viên phải "công bình như một người anh". Từ công bình ở đây theo Bác là công bằng, bình đẳng, để hợp lý chứ không phải ưa ai thì thưởng, ghét ai thì phạt. "Phải có công tâm, công đức. Chớ đem của công dùng vào việc tư. Chớ đem người tư làm việc công. Việc gì cũng phải công bình, chính trực không nên vì tư ân, tư huệ hoặc tư thù, tư oán..." Chính trị viên là người trực tiếp tiến hành công tác tư tưởng, người cầm cân nẩy mực. Do đó phải là người hội đủ các yếu tố đức, tài, "vừa hồng lại vừa chuyên", phải xả bỏ cái danh, cái lợi của bản thân mình, một lòng vì nước, vì dân, vì bộ đội. Có như vậy, trong giải quyết các mối quan hệ mới bảo đảm được tính công bằng, bình đẳng, hợp lý như lời dạy của Bác.

Kiểm tra mô hình học cụ trước khi huấn luyện ở Đoàn pháo binh Thuận An. Ảnh: Đình Thái

Thứ hai: Bác yêu cầu người Chính trị viên đối với bộ đội "phải thân thiết như một người chị". Đối với người Việt Nam hình ảnh người chị hết sức gần gũi và luôn được kính trọng. Tục ngữ có câu "Chị ngã em nâng" để biểu thị mối quan hệ ruột thịt sâu nặng của những người có cùng huyết thống luôn luôn giúp đỡ nương tựa vào nhau. Người chị bao giờ cũng là người độ lượng, nhường nhịn vị tha đảm đang nâng niu chăm sóc ân cần chu đáo cho người em. Do đó người chính trị viên phải thật sự gần gũi "thân thiết như một người chị". Thường xuyên chăm lo các chiến sĩ trong đơn vị mình như chính người em ruột thịt. "Bộ đội chưa ăn no cán bộ không được kêu đói, bộ đội chưa mặc ấm cán bộ không được kêu rét" và phải thường xuyên tạo mọi điều kiện thuận lợi để bộ đội được cống hiến hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao.

Thứ ba: Bác yêu cầu chính trị viên đối với bộ đội phải "hiểu biết như một người bạn". Bạn bè là nghĩa tương tri. Đã là bạn thì phải hiểu nhau.Trong quân đội tình bạn không những được biểu hiện ở mối quan hệ gắn bó mật thiết của tình bằng hữu mà còn là truyền thống quý giá được hun đúc qua nhiều thế hệ có lúc phải đổ cả xương máu mới có. Nó được biểu hiện ở tình đồng chí đồng đội của những người cùng chung một chí hướng sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc vì hạnh phúc của nhân dân. Một tình bạn thực sự chỉ có được khi cán bộ chiến sỹ "hoà nước sông chén rượu ngọt ngào", cùng đồng cam cộng khổ (sướng khổ vui buồn có nhau). Để hiểu biết nhau như người bạn, người chính trị viên phải thật sự gần gũi hết sức, hết lòng vì bộ đội, biết quan tâm đến đời sống vật chất tinh thần, và đáp ứng mọi nhu cầu nguyện vọng chính đáng của họ, tạo điều kiện thuận lợi để cho họ phấn đấu vươn lên.

Ba phẩm chất "Công bình" "thân thiết" "hiểu biết có mối quan hệ chặt chẽ với nhau, tác động qua lại lẫn nhau vừa là phẩm chất chính trị vừa là phẩm chất nghề nghiệp của người chính trị viên. Thực hiện cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" người chính trị viên phải thường xuyên quán triệt thấm nhuần và thực hiện lời dạy trên một cách triệt để phù hợp với mọi đối tượng, mọi điều kiện hoàn cảnh. Lấy đó làm kim chỉ nam cho quá trình công tác của mình. Thường xuyên trau dồi phẩm chất, năng lực đặc biệt là phẩm chất chính trị tư tưởng, đạo đức lối sống và năng lực tiến hành công tác Đảng, công tác chính trị đáp ứng yêu cầu xây dựng Quân đội trong tình hình mới.


Vương Kim Hải - (Bộ CHQS tỉnh)