Hình ảnh ấn tượng của 11 thủ khoa 30 điểm

Trong kỳ thi THPT quốc gia 2017, cả nước có 11 thí sinh được 30 điểm, riêng khối A có 3 em, khối B có 8.

Theo VNE