#hình xăm

13 kết quả

Sơn Tùng: Mình thích thì mình làm thôi!

Sơn Tùng: Mình thích thì mình làm thôi!

(Baonghean) - Tuy nhiên, với Sơn Tùng, cậu không cần viện đến lý do nào. Chỉ là cậu thích thì cậu làm. Có thể hơi to tát, nhưng tôi cho rằng câu nói đó của cậu gần như là một tuyên ngôn của giới trẻ hiện nay.