HLV Yoga bị chê tơi tả: Có thể yêu trai nghèo, nhưng phải lấy trai giàu?

(Baonghean.vn) - Yêu và kết hôn với trai giàu hay trai nghèo, đừng đánh giá quá nặng nề về vật chất, hãy nhìn vào năng lực, chí tiến thủ và tình cảm của anh ta dành cho bạn. Nói cho cùng, một người đàn ông thực lòng yêu bạn sẽ không nỡ để bạn khổ sở, thiếu thốn; tình yêu cũng chính là động lực để anh ấy vươn lên.