Hộ đê ở Quỳnh Lưu

(Baonghean.vn) - Ảnh dự thi Khoảnh Khắc Vàng 2018
Ảnh: Việt Hùng