Hỗ trợ sửa chữa nhà ở cho mẹ liệt sỹ ở Tân Kỳ

(Baonghean.vn) - Sáng 15/8, Hội Hỗ trợ gia đình liệt sỹ huyện Tân Kỳ phối hợp với xã Nghĩa Phúc trao tiền hỗ trợ xây dựng nhà tình nghĩa cho bà Cao Thị Mua (104 tuổi), là mẹ của liệt sĩ Nguyễn Đại Hùn, ở xã Nghĩa Phúc (Tân Kỳ).
Đại diện Hội Hỗ trợ gia đình liệt sỹ huyện Tân Kỳ trao số tiền 15 triệu đồng cho mẹ liệt sĩ Cao Thị Mua.
Đại diện Hội Hỗ trợ gia đình liệt sỹ huyện và xã Nghĩa Phúc đã trao số tiền 20 triệu đồng cho mẹ Cao Thị Mua, trong đó Hội Hỗ trợ gia đình liệt sỹ huyện Tân Kỳ hỗ trợ 15 triệu đồng, UBND xã Nghĩa Phúc hỗ trợ 5 triệu đồng. Cùng sự hỗ trợ ngày công của các tổ chức chính trị - xã hội, cấp ủy, chính quyền xã, xóm, anh em dòng họ, gia đình sẽ nỗ lực hoàn thiện sửa chữa ngôi nhà vào tháng 10/2018 với kinh phí dự kiến khoảng 30 triệu đồng.