Hỗ trợ vốn đầu tư xây dựng 24.428 công trình cấp nước sạch

(Baonghean.vn) - Chiều 3/10, Ban quản quản lý Quỹ quay vòng cấp nước & vệ sinh nông thôn (Hội LHPN tỉnh) đã tổ chức Hội nghị đánh 10 năm thực hiện Quỹ quay vòng cấp nước & vệ sinh nông thôn.

Hội nghị đánh giá 10 năm thực hiện Quỹ quay vòng cấp nước & VSNT

Quỹ quay vòng cấp nước & VSNT (Hội LHPN) được triển khai thí điểm tại huyện Anh Sơn, Diễn Châu, Yên Thành và Quỳnh Lưu, sau 10 năm hoạt động,  từ nguồn vốn gốc là hơn 12,2 tỷ đồng, đến nay quỹ đã phát triển tại 142 xã của 14 huyện, thị trong tỉnh với nguồn vốn quay vòng là đạt hơn 54,4 tỷ đồng. Nhờ nguồn vốn đó, 18.725 lượt hộ đã đầu tư xây dựng 24.428 công trình, trong đó có 15.635 công trình cấp nước và 8.793 công trình nhà vệ sinh. Thông qua vay vốn, có 133 xã đã vận động hội viên phụ nữ tham gia Tổ tín dụng tiết kiệm huy động nguồn vốn tại chỗ với tổng số tiền là  gần 3,6 tỷ đồng để giúp nhau phát triển kinh tế…

Hoàng Vĩnh