Hồ Vực Mấu xả tràn

(Baonghean.vn) - Để đảm bảo hồ Vực Mấu, thị xã Hoàng Mai trữ nước đúng quy trình cho phép, Xí nghiệp thủy lợi Hoàng Mai đang vận hành xả tràn theo quy trình.

Hiện tại mực nước hồ Vực Mấu, thị xã Hoàng Mai là 21.10 m (vẫn còn thừa 10 cm cần phải xả). Xác định thời tiết, 7 h sáng nay, ngày 29/9, Xí nghiệp thủy lợi Hoàng Mai đã vận hành theo quy trình xả 1 cửa tràn với lưu lượng xả 15m3/s. Lưu lượng xả vận hành theo quy trình này thấp, chưa ảnh hưởng đến bà con vùng hạ du.

Xí nghiệp thủy lợi Hoàng Mai đã vận hành theo quy trình xả 1 cửa tràn Vực Mấu với lưu lượng xả 15m3/s.

Ông Nguyễn Văn Phượng - Tổng giám đốc Công ty TNHH - MTV thủy lợi Bắc cho biết: Mặc dù thời tiết không mưa nhưng lượng nước trong lòng hồ Vực Mấu vượt quá mức cho phép thì vẫn phải xả tràn theo quy trình. Trong quá trình vận hành xả tràn tùy theo tình hình diễn biến của thời tiết. Nếu thuận lợi, dự kiến đến hết ngày 29/9 sẽ kết thúc xả tràn đảm bảo mực nước an toàn là 21m.

Được biết trước khi vận hành xả tràn theo quy trình hồ Vực Mấu, Xí nghiệp thủy lợi Hoàng Mai đã có thông báo bằng văn bản trước đó một ngày đến chính quyền thị xã Hoàng Mai và chính quyền nhân dân 10 xã, phường trên địa bàn./.

Văn Trường - Việt Hùng