Hoàng Mai tôn vinh 60 nông dân sản xuất kinh doanh giỏi

(Baonghean.vn) - UBND và Hội Nông dân thị xã Hoàng Mai vừa tổ chức Hội nghị tôn vinh 60 đại biểu nông dân sản xuất kinh doanh giỏi giai đoạn 2012 - 2016.

Thực hiện phong trào “Nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững”, bình quân mỗi năm thị xã Hoàng Mai có 54,6% hộ đăng ký thi đua. Đến nay, toàn thị xã có 5.821 hộ nông dân sản xuất kinh doanh giỏi các cấp có bình quân thu nhập từ 2,5 đến trên 6,5 triệu đồng/ người/ tháng, tăng 1.862 hộ so với năm 2012. Trong đó có 30 hộ giỏi cấp trung ương, 92 hộ cấp tỉnh, 405 hộ cấp thị xã và 5.294 hộ sản xuất kinh doanh giỏi cấp xã, phường.

Tặng Bằng khen cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào Nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi.

Các hộ sản xuất kinh doanh giỏi có mặt ở trên tất cả các loại hình sản xuất kinh doanh, góp phần nâng cao chất lượng sản phẩm hàng hóa, hình thành các tổ hợp tác, hợp tác xã và doanh nghiệp tư nhân trên địa bàn. Trong đó, có 943 hộ giỏi về lĩnh vực trồng trọt, chăn nuôi; 825 hộ giỏi về ngành nghề, tiểu thủ công nghiệp; 2.171 hộ giỏi về công nghiệp, thương mại, dịch vụ; 1.882 hộ chế biến nông lâm hải sản, sản xuất kinh doanh tổng hợp.

Phát huy lợi thế, ở Hoàng Mai có nhiều cơ sở chế biến hải sản tạo việc làm cho nhiều lao động trên địa bàn. Ảnh: Bích Hường.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Hải - Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh nhấn mạnh, để phong trào ngày càng đi vào chiều sâu, các cấp Hội Nông dân cần tăng cường thực hiện các loại hình dịch vụ hỗ trợ nông dân, nhất là về vốn, giống, vật tư, chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật. Vận động nông dân liên kết, thành lập các hợp tác xã, mô hình sản xuất với quy mô lớn theo hướng chuỗi giá trị trong trồng trọt chăn nuôi.

Tại hội nghị, UBND thị xã trao tặng Bằng khen cho 3 tập thể và 10 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào Nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững giai đoạn 2012- 2016. Hội nghị đã bầu 6 đại biểu tham dự Hội nghị sản xuất kinh doanh giỏi cấp tỉnh./.

Minh Dân