Hoạt động khuyến công cần hướng tới hỗ trợ trọng tâm, trọng điểm

(Baonghean.vn) - Công nghiệp Nghệ An đang có sự chuyển dịch tích cực; nhiều lĩnh vực đã chú trọng đến công tác bảo vệ môi trường bằng việc đầu tư công nghệ, dây chuyền máy móc sản xuất hiện đại. Kết quả này có sự đóng góp tích cực của công tác khuyến công, sản xuất sạch hơn và kết nối cung - cầu, tiêu thụ sản phẩm.

Sáng 18/11, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động khuyến công, sản xuất sạch hơn trong công nghiệp giai đoạn 2016-2020 và kết nối cung - cầu tiêu thụ sản phẩm tỉnh Nghệ An năm 2020. Tham dự có đồng chí Lê Ngọc Hoa - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, đại diện lãnh đạo Cục Công nghiệp địa phương, Bộ Công Thương, và các sở, ngành, địa phương.

Toàn cảnh hội nghị. Ảnh: Thu Huyền

Hỗ trợ thiết thực cho doanh nghiệp, làng nghề

Thực hiện Chương trình khuyến công Quốc gia và Chiến lược sản xuất sạch hơn trong công nghiệp đến năm 2020, UBND tỉnh Nghệ An đã phê duyệt Chương trình khuyến công tỉnh Nghệ An giai đoạn 2016 - 2020 và Kế hoạch hành động Chiến lược sản xuất sạch hơn trong công nghiệp trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2017 - 2020. Qua 5 năm triển khai thực hiện, hoạt động khuyến công và thực hiện Chiến lược sản xuất sạch hơn trong công nghiệp đã mang lại luồng sinh khí mới cho phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và xây dựng làng nghề; góp phần thúc đẩy công nghiệp nông thôn phát triển, thực hiện thành công chương trình xây dựng nông thôn mới.

Giai đoạn 2016-2020, kinh phí hoạt động khuyến công hỗ trợ gần 39 tỷ đồng. Trong đó, cấp huyện trích hỗ trợ 2,250 tỷ đồng, chiếm 5,77%; tỉnh hỗ trợ 417 đề án, kinh phí 22 tỷ đồng, chiếm 56,42%; nguồn Quốc gia hỗ trợ 35 đề án, kinh phí 14,745 tỷ đồng, chiếm 37,81%. So với giai đoạn 2011-2015, nguồn kinh phí khuyến công của tỉnh tăng 11,21%, nguồn kinh phí khuyến công Quốc gia tăng 70,67%.
Giám đốc Sở Công Thương Hoàng Văn Tám phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Thu Huyền

Từ nguồn vốn khuyến công đã đầu tư xây dựng dây chuyền sản xuất mới, mở rộng quy mô sản xuất, chuyển giao công nghệ và ứng dụng máy móc tiên tiến, tiến bộ khoa học, kỹ thuật; mua sắm thiết bị, công cụ sản xuất cho làng nghề, làng có nghề. Qua đó góp phần nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, hiệu quả sử dụng nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu, giảm thiểu ô nhiễm môi trường so với máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ cơ sở sản xuất đang sử dụng hoặc tạo ra sản phẩm mới.

Giai đoạn 2016-2020, từ kinh phí khuyến công cũng đã tổ chức nhiều hoạt động kết nối cung - cầu hàng hóa tỉnh Nghệ An với các tỉnh, thành phố trong khu vực; Tìm kiếm, giới thiệu các sản phẩm của địa phương với các doanh nghiệp có hệ thống phân phối trên toàn quốc...

Tại hội nghị, Sở Công Thương đã đánh giá toàn diện kết quả thực hiện các hoạt động khuyến công, Chiến lược sản xuất sạch hơn trong công nghiệp và kết nối cung- cầu, tiêu thụ sản phẩm tại tỉnh Nghệ An giai đoạn 2016 - 2020;  Thảo luận, đánh giá những tồn tại, hạn chế và nguyên nhân, từ đó rút ra những bài học kinh nghiệm, đề ra các giải pháp để khắc phục, tiếp tục thúc đẩy các hoạt động khuyến công, thực hiện chiến lược sản xuất sạch hơn trong công nghiệp và kết nối cung - cầu, tiêu thụ sản phẩm nâng cao hiệu quả giai đoạn 2021-2025 và những năm tiếp theo.

Đồ họa: Lâm Tùng
Đồng thời, hội nghị cũng tạo cơ hội cho các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh kết nối cung - cầu tiêu thụ sản phẩm, tạo cơ hội để các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh trưng bày, giới thiệu những sản phẩm đặc trưng vùng, miền; gặp gỡ, giao lưu, trao đổi, xây dựng chuỗi giá trị sản xuất gắn với chế biến và tiêu thụ bền vững, tạo cơ hội giao thương, liên doanh, liên kết, phát triển mở rộng thị trường của các tổ chức và doanh nghiệp.
Tăng năng lực cho hoạt động khuyến công

Sau khi nghe báo cáo và tham luận của các đại biểu, phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Hoa ghi nhận, đánh giá cao những kết quả đạt được trong hoạt động khuyến công, sản xuất sạch hơn và kết nối cung cầu, tiêu thụ sản phẩm giai đoạn 2016-2020. 

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Hoa phát biểu. Ảnh: Thu Huyền
Để tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác khuyến công, sản xuất sạch hơn và kết nối cung- cầu, tiêu thụ sản phẩm giai đoạn 2021 - 2025, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Sở Công Thương tiếp thu những ý kiến đóng góp của đại biểu Bộ Công Thương, các ý kiến tham luận của các địa phương, đơn vị, doanh nghiệp. Sở Công Thương cần khẩn trương tham mưu UBND tỉnh tiếp tục ban hành Chương trình khuyến công, Kế hoạch hành động thực hiện chiến lược sản xuất sạch hơn giai đoạn 2021 - 2025 làm cơ sở để tiếp tục thực hiện. Rà soát, đề xuất hoàn thiện các văn bản về khuyến công theo hướng hỗ trợ có trọng tâm, trọng điểm, có tính lan tỏa, phù hợp với tiềm năng, lợi thế của địa phương. Chú trọng công tác nâng cao năng lực quản lý nhà nước trong thực thi nhiệm vụ về khuyến công, sản xuất sạch hơn.
Trao Bằng khen cho các tập thể xuất sắc trong công tác khuyến công, sản xuất sạch hơn và kết nối cung- cầu, tiêu thụ sản phẩm giai đoạn 2016-2020. Ảnh: Thu Huyền

Đồng thời, đẩy mạnh tuyên truyền về công tác phát triển thị trường trong nước gắn với Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; tiếp tục các hoạt động kết nối cung -cầu, tiêu thụ sản phẩm tại các tỉnh, thành phố trên cả nước; đưa hàng Việt về nông thôn, miền núi.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Hoa trao bằng công nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp tỉnh năm 2020. Ảnh: Thu Huyền

Dịp này, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã trao Bằng khen của UBND tỉnh cho 7 tập thể, 8 cá nhân có nhiều thành tích xuất sắc trong công tác khuyến công, sản xuất sạch hơn và kết nối cung - cầu, tiêu thụ sản phẩm giai đoạn 2016-2020; trao công nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp tỉnh năm 2020. Hội nghị cũng tiến hành trao biên bản ghi nhớ trong tiêu thụ sản phẩm giữa các siêu thị và cơ sở sản xuất trên địa bàn tỉnh.