Học sinh tìm hiểu nếp sinh hoạt của đồng bào tại Lễ hội Đền Vạn - Cửa Rào

(Baonghean.vn) - Ảnh dự thi Khoảnh Khắc Vàng 2018.