Hội Chữ Thập đỏ tỉnh: Đại hội Công đoàn lần thứ III, nhiệm kỳ 2014-2019.

(Baonghean.vn) - Sáng 30/6/2014, Công đoàn Hội Chữ Thập đỏ tỉnh Nghệ An tổ chức Đại hội Công đoàn lần thứ III nhiệm kỳ 2014 - 2019.

Nhiệm kỳ qua, Công đoàn Hội Chữ thập đỏ tỉnh đã phối hợp với chuyên môn giải quyết kịp thời, đầy đủ chế độ của CBCC theo quy định như: Nâng lương trước thời hạn cho 08 đoàn viên, làm chế độ BHXH cho 06 đồng chí, 01 đồng chí được cử đi học lớp cao cấp chính trị, 02 đồng chí học trung cấp chính trị, 05 đồng chí học quản lý nhà nước ngạch chuyên viên, 01 đồng chí được cử đi học theo đề án 165 của Chính phủ tại Trung Quốc. Trong nhiệm kỳ có 06 đoàn viên ưu tú được cử đi học đối tượng Đảng, có 04 đoàn viên ưu tú được kết nạp Đảng. CBCC quyên góp ủng hộ  hơn 27 triệu đồng vào các loại quỹ. Kết quả hàng năm có 100% CBCC đạt lao động tiên tiến, 30% tập thể đạt tập thể lao động xuất sắc, 20% đạt chiến sỹ thi đua cơ sở, 04/04 tổ công đoàn đạt tổ công đoàn xuất sắc, Công đoàn đạt Công đoàn vững mạnh, xuất sắc.

Đại hội đã thông qua một số chỉ tiêu phấn đấu trong nhiệm kỳ tới như sau: 100% đoàn viên không vi phạm tệ nạn xã hội; 100% gia đình đoàn viên đạt Gia đình văn hóa; 100% CBCCVC ký cam kết chấp hành nghiêm túc Chỉ thị 17/CT-TU ngày 03/12/2013 của Tỉnh ủy về tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong các cơ quan trên địa bàn tỉnh Nghệ An; 100% gia đình thực hiện nghiêm túc chính sách Dân số - KHHGĐ; 100% CBCCVC được khám sức khỏe định kỳ; Phấn đấu tăng thêm thu nhập cho CBCCVC...

                                    Tặng hoa chúc mừng Ban chấp hành nhiệm kỳ mới 

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành khóa mới gồm 03 đồng chí. Sau Đại hội Ban Chấp hành khóa mới đã tiến hành phiên họp lần thứ nhất bầu đồng chí Nguyễn Thị Thanh Tĩnh giữ chức Chủ tịch Công đoàn Hội Chữ Thập đỏ tỉnh Nghệ An.   

Lê Ánh Hồng - Công đoàn Viên chức Nghệ An