Hỏi - đáp pháp luật

(Baonghean) - Theo thông tin ông Hồ Trọng Xâm, thường trú tại xóm 8, Xã Diễn Trường, huyện Diễn Châu cung cấp: 
 
Ông có người bạn làm giáo viên Trường trung học cơ sở, hồ sơ do mình tự khai và thông tin trong các hồ sơ lại không giống nhau. Cụ thể:
 
+ Bằng tốt nghiệp đại học được cấp năm 1987 ghi sinh năm 1959
 
+ Giấy khai sinh gốc ghi sinh năm 1959.
 
Năm 2000 ông đi khai lại hồ sơ, gồm:
 
+ Sổ bảo hiểm ghi sinh năm 1956
 
+ Giấy chứng minh nhân dân ghi sinh năm 1956
 
+ Thẻ đảng viên ghi sinh năm 1956
 
Hỏi: Nay bạn ông muốn chỉnh lại thống nhất theo Bằng tốt nghiệp và giấy khai sinh là sinh năm 1959 (đúng năm sinh thực tế) thì phải làm những thủ tục gì? Cơ quan nào có thẩm quyền giải quyết?
 
Trả lời: Theo quy định tại Điều 39 Nghị định số 158/2005/NĐ-CP về đăng ký và quản lý hộ tịch thì việc điều chỉnh nội dung trong sổ hộ tịch và các giấy tờ hộ tịch khác được quy định như sau:
 
“ 1. Khi cá nhân có yêu cầu điều chỉnh nội dung đã được đăng ký trong sổ hộ tịch và các giấy tờ hộ tịch khác, không phải Sổ đăng ký khai sinh và bản chính Giấy khai sinh, thì Ủy ban nhân dân cấp xã, nơi đã đăng ký hộ tịch căn cứ vào bản chính Giấy khai sinh để điều chỉnh những nội dung đó cho phù hợp với nội dung tương ứng trong bản chính Giấy khai sinh. 
 
Nếu việc điều chỉnh nội dung của sổ hộ tịch và giấy tờ hộ tịch khác không liên quan đến nội dung khai sinh, thì Ủy ban nhân dân cấp xã căn cứ vào những giấy tờ có liên quan do đương sự xuất trình để điều chỉnh.
 
Trong trường hợp việc đăng ký hộ tịch trước đây do Ủy ban nhân dân cấp xã thực hiện, nhưng sổ hộ tịch chỉ còn lưu tại Ủy ban nhân dân cấp huyện, thì Ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện việc điều chỉnh. 
 
2. Việc điều chỉnh hộ tịch được giải quyết ngay sau khi nhận đủ giấy tờ hợp lệ. Cột ghi chú của sổ đăng ký hộ tịch và mặt sau của bản chính giấy tờ hộ tịch phải ghi rõ nội dung điều chỉnh; căn cứ điều chỉnh; họ, tên, chữ ký của người ghi điều chỉnh; ngày, tháng, năm điều chỉnh. Cán bộ Tư pháp hộ tịch đóng dấu vào phần đã điều chỉnh.
 
3. Sau khi việc điều chỉnh hộ tịch đã được ghi vào sổ hộ tịch, thì bản sao giấy tờ hộ tịch từ sổ hộ tịch sẽ ghi theo nội dung đã điều chỉnh”.
 
Như vậy, theo quy định này, để điều chỉnh thông tin trong Giấy chứng minh  nhân dân thì bạn ông phải nộp các giấy tờ đến UBND xã Diễn Trường để yêu cầu giải quyết. Trường hợp việc đăng ký hộ tịch trước đây do Ủy ban nhân dân xã thực hiện, nhưng sổ hộ tịch chỉ còn lưu tại Ủy ban nhân dân huyện, thì cơ quan thực hiện việc điều chỉnh là Ủy ban nhân dân huyện Diễn Châu.
 
Việc điều chỉnh thông tin trong sổ bảo hiểm xã hội được quy định cụ thể tại Điều 32 Quyết định số 1111/QĐ –BHXH. Theo đó, bạn ông cần báo cáo với đơn vị trực tiếp quản lý để lập hồ sơ đính chính năm sinh trong sổ bảo hiểm xã hội gửi Bảo hiểm xã hội huyện Diễn Châu. Thành phần hồ sơ gồm :
 
- Đơn đề nghị đính chính năm sinh trong sổ bảo hiểm xã hội ;
 
- Sổ Bảo hiểm xã hội ;
 
- Hồ sơ, giấy tờ liên quan đến việc điều chỉnh (hồ sơ gốc, bản chính giấy khai sinh,...)
 
Sau khi tiếp nhận đủ hồ sơ trên, bảo hiểm xã hội huyện Diễn Châu sẽ chuyển hồ sơ về Bảo hiểm xã hội tỉnh Nghệ An để xem xét, điều chỉnh tên trong sổ bảo hiểm xã hội cho bạn ông.
 
Đối với việc đính chính năm sinh trong Thẻ đảng viên, bạn của ông làm đơn đề nghị đính chính thông tin gửi Chi bộ Đảng nơi mình đang sinh hoạt. Sau đó, chi bộ Đảng sẽ làm thủ tục gửi đến Đảng ủy để giải quyết.
 
Văn phòng luật sư Trọng Hải & Cộng sự