Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An khóa XVII sẽ có 91 đại biểu được bầu

(Baonghean.vn) - Chiều 5/2, dưới sự chủ trì của đồng chí Hồ Đức Phớc - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh, Ủy ban bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND tỉnh tổ chức cuộc họp nhằm thống nhất và triển khai một số nhiệm vụ.

Cùng tham dự có các đồng chí Nguyễn Xuân Đường - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy và lãnh đạo một số ban, ngành cấp tỉnh.

Quang cảnh cuộc họp.

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND năm 2015; Nghị quyết số 1132/NQ-UBTVQH13, ngày 16/01/2016 cảu Ủy ban Thường vụ Quốc hội, tỉnh Nghệ An dự kiến có 91 đại biểu HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2016 – 2021.

Trong tổng số 91 đại biểu được bầu, có 50 đại biểu ở cấp tỉnh; 21 đại biểu cấp huyện; 10 đại biểu cấp xã; 10 đại biểu khối doanh nghiệp, trường học, nhân sỹ, trí tức, các hội nghề nghiệp.

Đồng chí Nguyễn Hữu Lậm - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy phát biểu tại cuộc họp.
Đồng chí Lê Xuân Đại - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh bổ sung việc phân công nhiệm vụ cho thành viên Ủy ban bầu cử để đảm bảo hiệu quả cao.

Tại hội nghị, Ủy ban bầu cử tỉnh đã thống nhất phân công nhiệm vụ cho từng thành viên; quyết định thành lập các tiểu ban: Tuyên truyền; giải quyết khiếu nại, tố cáo; an ninh trật tự và tổ giúp việc Ủy ban bầu cử tỉnh. Các thành viên Ủy ban bầu cử tỉnh cũng đã thảo luận, thông qua kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện công tác bầu cử Quốc hội khóa XIV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Đồng chí Lê Hồng Vinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy cho rằng, công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo liên quan đến công tác bầu cử cần phân định rõ trách nhiệm giữa hai cơ quan Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy và Thanh tra tỉnh.
Đồng chí Hà Tân Tiến - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chủ huy Quân sự tỉnh đề nghị cần bổ sung nhiệm vụ cho tiểu ban an ninh trật tự về việc tham mưu huy động lực lượng dân quân tự vệ tham gia vào công tác đảm bảo an ninh trật tự cho công tác bầu cử.

Kết luận tại cuộc họp, đồng chí Hồ Đức Phớc - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh, nhấn mạnh: Công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021 đặt ra nghiêm ngặt về tiến độ và thời gian, đòi hỏi các thành viên trong Ủy ban bầu cử tỉnh cần chủ động để triển khai; quan tâm kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các nhiệm vụ của công tác bầu cử một cách sát sao ở ngành, lĩnh vực, địa phương mình phụ trách.

Đồng chí Hồ Đức Phớc - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh yêu cầu các thành viên tranh thủ thời gian để triển khai nhiệm vụ ở ngành, lĩnh vực mình đảm bảo về tiến độ và đúng luật.

Việc phân công các thành viên Ủy ban bầu cử tỉnh chỉ đạo công tác bầu cử ở các đơn vị cấp huyện cần gắn với địa bàn được phân công của Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, vừa gắn chỉ đạo công tác Đảng với công tác bầu cử. Công tác chỉ đạo bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2016 - 2021 trên địa bàn tỉnh cần đảm bảo tiến hành dân chủ, bình đẳng, đúng pháp luật, an toàn, tiết kiệm và thực sự là ngày hội của tòa dân.

Minh Chi