Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An sẽ lấy phiếu tín nhiệm đối với 31 chức danh

(Baonghean.vn) - Hình thức lấy phiếu bỏ phiếu kín theo 3 mức: tín nhiệm cao, tín nhiệm và tín nhiệm thấp.
Đây là nội dung được Thường trực HĐND tỉnh thảo luận tại cuộc họp chiều 26/10.
Bà Cao Thị Hiền - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì cuộc họp. Ảnh: Mai Hoa
Cùng tham gia có các ông, bà: Hoàng Viết Đường - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Thị Thu Hường - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trưởng ban Văn hóa – Xã hội HĐND tỉnh; Lê Minh Thông – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh, Tòa án nhân dân và Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh.

Theo đó, đối tượng lấy phiếu theo Nghị quyết số 85/2014/QH13, ngày 28/11/2014 của Quốc hội, bao gồm: Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND, Trưởng các Ban và Chánh Văn phòng HĐND tỉnh; Chủ tịch, các Phó Chủ tịch và các Ủy viên UBND tỉnh là giám đốc các sở.

Căn cứ Nghị quyết số 85 thì có 35 người giữ chức vụ do HĐND tỉnh được lấy phiếu tín nhiệm.

Tuy nhiên, theo Hướng dẫn số 321/HD-UBTVQH14, ngày 2/10/2018 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, có 4 người do HĐND tỉnh bầu nhưng do thời gian đảm nhận chức vụ liên tục chưa đủ 9 tháng tính từ ngày khai mạc kỳ họp tổ chức lấy phiếu tín nhiệm của HĐND tỉnh.

Chánh Văn phòng HĐND tỉnh Phạm Văn Hóa báo cáo dự thảo kế hoạch lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do HĐND tỉnh bầu. Ảnh: Mai Hoa

Như vậy, dự kiến kỳ họp thường niên cuối năm 2018 này (kỳ họp lần thứ 8), HĐND tỉnh sẽ lấy phiếu tín nhiệm đối với 31 người giữ chức vụ do HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2016 - 2021 bầu.

Hình thức lấy phiếu bỏ phiếu kín theo 3 mức: tín nhiệm cao, tín nhiệm và tín nhiệm thấp.

Mục đích lấy phiếu tín nhiệm nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động giám sát của HĐND tỉnh; giúp người được lấy phiếu tín nhiệm thấy được mức độ tín nhiệm của mình để tiếp tục phấn đấu, rèn luyện phẩm chất, năng lực để làm tốt hơn vai trò, chức trách của mình đối với nhiệm vụ được giao; làm cơ sở để cơ quan, tổ chức có thẩm quyền xem xét, đánh giá, bố trí, sử dụng cán bộ.