Hội nghị quân chính Sư đoàn 324


(Baonghean.vn) - Sáng nay 03/01, Sư đoàn 324 tổ chức Hội nghị quân chính và quán triệt, triển khai nghị quyết thực hiện nhiệm vụ năm 2013.
 
Năm 2012, Sư đoàn đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị trọng tâm. Để thực hiện tốt nhiệm vụ thực hiện nhiệm vụ luyện chiến đấu, giáo dục chính trị  năm 2012, đơn vị tổ chức được 67 lớp tập huấn với  3.273 lượt cán bộ các cấp tham gia, kết quả 100% đạt khá giỏi; Tu sửa củng cố được 63 thao trường kỹ thuật và huấn luyện binh chủng, 73 bãi tập điều lệnh, thể lực. Tổ chức cho cán bộ tham gia huấn luyện cùng đơn vị, huấn luyện tại chức đúng kế hoạch; tập trung huấn luyện các nội dung về địch, khí tài chỉ huy, điều lệnh và kỹ chiến  thuật. Qua huấn luyện trình độ năng lực của cán bộ được nâng lên. 

                                                          Toàn cảnh hội nghị

Cũng trong năm, Sư đoàn tiến hành đợt sinh hoạt kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) bảo đảm chặt chẽ, chất lượng, đúng quy trình, kế hoạch. Sau hội nghị đã tạo được chuyển biến mạnh mẽ năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của cấp ủy, tổ chức đảng; vai trò tiên phong gương mẫu của đội ngũ cán bộ, đảng viên được phát huy. Tiến hành bồi dưỡng, tạo nguồn kết nạp 270 đảng viên mới đạt 107,7% vượt chỉ tiêu kế hoạch.
 
Ngoài các nhiệm vụ chính trị, Sư đoàn tổ chức xây dựng nhà đồng đội cho 03 đồng chí và 02 ngôi nhà tình nghĩa, 01 ngôi nhà 100 đồng tặng CBCS gặp nhiều khó khăn, tặng quà cán bộ, chiến sỹ và gia đình chính sách trên địa bàn đóng quân với số tiền hơn 1,5 tỷ đồng và ủng hộ thị xã Quảng Trị 1 tỷ đồng nhân kỷ niệm 40 năm "Chiến dịch 81 ngày đêm Thành cổ Quảng trị". Phát huy kết quả hội thi Đơn vị nuôi quân giỏi, quản lý quân nhu tốt, phong trào thi đua ''Ngành hậu cần Quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy”, đơn vị đã phát huy tinh thần tự lực, tự  cường, khai thác thế mạnh tại chỗ, đẩy mạnh tăng gia sản xuất nâng cao đời sống bộ đội...
 
Tại hội nghị, Hội đồng thi đua khen thưởng Sư đoàn trao tặng cho 37 tập thể và 423 cá nhân đã có nhiều thành tích xuất sắc trong phong trào Thi đua Quyết thắng năm 2012.                                                      


Hà Hữu Tân