Hội nghị trực tuyến toàn quốc quán triệt Nghị quyết Trung ương 6, khóa XII

(Baonghean.vn) - Sáng 29/11, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6, khóa XII của Đảng.

Các đại biểu tham dự tại điểm cầu Nghệ An. Ảnh: Thanh Lê

Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Võ Văn Thưởng - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương nhấn mạnh: Nội dung chương trình của Hội nghị Trung ương 6 đề cập nhiều vấn đề rộng lớn, vừa cơ bản vừa cấp bách, liên quan đến phát triển kinh tế - xã hội hàng năm, đổi mới phát triển xã hội, đổi mới chính trị đồng bộ với đổi mới phát triển kinh tế theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XII của Đảng.

Tham dự hội nghị, tại điểm cầu Nghệ An có các đồng chí: Nguyễn Đắc Vinh - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Nguyễn Xuân Sơn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Xuân Đường - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Tỉnh ủy; Thái Thanh Quý - Ủy viên Dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Ủy viên BTV, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy; các đồng chí trong BTV Tỉnh ủy; lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; Trưởng Ban Tuyên giáo, Giám đốc Trung tâm bồi dưỡng chính trị các huyện, thành, thị ủy, đảng ủy trực thuộc.

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương khẳng định: Tất cả đều là những vấn đề quan trọng, phức tạp và nhạy cảm, có tác động trực tiếp đến đời sống của nhân dân, đến đông đảo đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong cả nước, được xã hội đặc biệt quan tâm và kỳ vọng. 

Vì vậy, việc tổ chức học tập, quán triệt có ý nghĩa hết sức quan trọng, tác động đến sự phát triển của đất nước trong nhiều năm tới; nhằm giúp các cấp, các ngành nắm vững và triển khai thực hiện các nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII có hiệu quả.

Đồng chí Võ Văn Thưởng đề nghị đại biểu các bộ, ngành, địa phương phải học tập một cách nghiêm túc, đầy đủ để triển khai phù hợp với điều kiện thực tế, trên quan điểm bám và nắm rõ đường lối, quan điểm các nghị quyết đã được hội nghị lần thứ 6 Ban chấp hành TW Đảng khóa XII thảo luận kỹ và ban hành.

Quang cảnh tại điểm cầu Nghệ An. Ảnh: Thanh Lê

Trong thời gian 2 ngày (29-30/11), các đại biểu sẽ nghe đồng chí Phạm Minh Chính - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương giới thiệu, quán triệt Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”.

Đồng chí Vương Đình Huệ - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ giới thiệu quán triệt Nghị quyết số 20-NQ/TW về "Tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập" .

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam giới thiệu, quán triệt Nghị quyết số 20-NQ/TW về "Tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới và Nghị quyết số 21-NQ/TW về "Công tác dân số trong tình hình mới"./.

Thanh Lê