Hội nghị trực tuyến về đẩy mạnh cải cách hành chính

(Baonghean.vn) - Sáng 26/7, Chính phủ tổ chức giao ban trực tuyến công tác cải cách hành chính- cải cách chế độ công vụ, công chức với 63 tỉnh, thành trong toàn quốc. Dự và chủ trì hội nghị có đồng chí Nguyễn Xuân Phúc- Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Nguyễn Thái Bình- Ủy viên TƯ Đảng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ.

 

Tại điểm cầu Nghệ An có các đồng chí: Nguyễn Xuân Đường- Phó Bí thư Tỉnh ủy- Chủ tịch UBND tỉnh, Nguyễn Hữu Lậm- Ủy viên BTV, Trưởng Ban tổ chức Tỉnh ủy cùng đại diện một số sở, ban, ngành cấp tỉnh. 

                   Đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Nghệ An

Trong 6 tháng đầu năm 2013, công tác chỉ đạo, điều hành, CCHC đã được bộ, ngành, địa phương tập trung quan tâm và đạt kết quả tốt. Triển khai các phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính (TTHC) được cập nhật, công khai, 6 tháng đầu năm, các bộ, ngành đã hoàn thành việc đơn giản hóa 115 TTHC. Chất lượng hoạt động của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả các cấp ngày càng được nâng cao với việc đầu tư trang thiết bị, đẩy mạnh ứng dụng CNTT. Công tác kiểm tra CCHC đã được quan tâm, sự tham gia tích cực và quyết liệt của của nhiều cơ quan, ban, ngành. Công tác tổ chức và triển khai thực hiện xác định Chỉ số CCHC năm 2012 đã được các cơ quan, đơn vị tích cực đẩy mạnh thực hiện tự đánh giá, chấm điểm kịp thời gửi về Bộ Nội vụ.

 

Việc triển khai các nội dung hoạt động đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức đã và đang được tiến hành ở tất cả các cơ quan hành chính nhà nước. Tính đến nay, các bộ, ngành, cơ quan TW và các tỉnh thành trực thuộc TW đã thành lập xong Ban Chỉ đạo đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức, trong đó một số đơn vị đã và ban hành quy chế làm việc và xây dựng kế hoạch triển khai xác định vị trí việc làm cũng như các nội dung liên quan khác. Một số bộ, ngành, địa phương đã chủ động phối hợp với Bộ Nội vụ triển khai thực hiện thí điểm một số cơ chế mới trong công tác tuyển dụng và quản lý công chức...

 

Tại Nghệ An, công tác CCHC có một số chuyển biến. Chức năng, nhiệm vụ cơ quan Nhà nước từng bước được rà soát điều chỉnh phù hợp, hạn chế tình trạng chồng chéo, trùng lặp; tính công khai minh bạch, dân chủ trong quản lý nhà nước cũng như chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức từng bước được nâng lên.
 

Phát biểu tại hội nghị, trên cơ sở từ thực tiễn công tác CCHC của mình, các đơn vị kiến nghị Chính phủ, Bộ Nội vụ cần rà soát một số văn bản đến nay không còn hợp lý; Bộ Nội vụ sớm triển khai phần mềm thi tuyển công chức, có phần mềm điện tử một cửa; có hướng dẫn áp dụng hình thức thi tuyển chức danh cán bộ, quản lý; quy định tiêu chí số lượng biên chế công chức phù hợp với tình hình thực tế ở từng địa phương, đơn vị; việc hướng dẫn chuyển ngạch, nâng ngạch công chức, viên chức…

 

Kết luận tại hội nghị, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, các bộ, ngành, địa phương cần nghiêm túc nhận rõ tồn tại hạn chế, nâng cao đạo đức công vụ. Đề nghị xác định vị trí việc làm, cơ cấu công chức viên chức; ứng dụng công nghệ tin học vào thi tuyển công chức, viên chức, đảm bảo tối đa khách quan, công bằng, chất lượng; sớm tiếp tục thực hiện tinh giảm biên chế; thực hiện thí điểm chế độ công chức hợp đồng, đảm bảo tính năng động... Các bộ, ngành địa phương cần đẩy mạnh CCHC, nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu, xem CCHC để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của các bộ, ngành; đẩy mạnh kiểm tra đôn đốc công tác CCHC ở các địa phương, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp, thực hiện công khai minh bạch các thủ tục đi liền là việc lắng nghe giải quyết kiến nghị của cử tri…


Thanh Lê