Hơn 2.000 người thoa dầu, dự cuộc thi vật 600 năm tuổi

Xem tiếp

Có thể bạn quan tâm