Hơn 25.000 hiện vật ở Bảo tàng Nghệ An chưa phát huy được giá trị

(Baonghean.vn) - Hoạt động của Bảo tàng Nghệ An bị ngừng trệ nhiều năm nay. Hơn 25.000 hiện vật, bảo vật quý hiếm chưa phát huy được giá trị.

Đó là thông tin trong cuộc họp ngày 6/11 của UBND tỉnh đánh giá thực trạng và bàn giải pháp phát huy giá trị Bảo tàng Nghệ An.

Đại diện lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng và Văn phòng UBND tỉnh cùng tham dự.

Toàn cảnh cuộc họp.

Dự án đầu tư xây dựng công trình trưng bày nội, ngoại thất Bảo tàng Nghệ An được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 2628/QĐ.UBND - VX ngày 18/6/2010 với tổng vốn đầu tư 44, 2 tỷ đồng. Theo kế hoạch, công trình sẽ thực hiện từ năm 2010 - 2013, tuy nhiên đến nay sau 5 năm vẫn chưa hoàn thành, nhiều hạng mục quan trọng chưa thực hiện và chỉ 2/12 gói thầu hoàn thiện. Hiện số vốn giải ngân chỉ mới được 14,180 tỷ đồng (đạt hơn 30%).

Ông Hoàng Công Vinh, Giám đốc BQL các dự án xây dựng công trình văn hóa - thể thao - du lịch phát biểu về tiến độ thực hiện dự án.

Thực tế này khiến cho hoạt động của Bảo tàng Nghệ An bị ngừng trệ nhiều năm nay. Hơn 25.000 hiện vật, bảo vật quý hiếm chưa phát huy được giá trị. Bên cạnh đó, công tác bảo quản còn gặp nhiều khó khăn, chưa đảm bảo theo đúng quy trình. Hệ thống kho, cơ sở vật chất đã xuống cấp và hư hỏng trầm trọng.

Đại diện các ban ngành kiểm tra việc bảo quản các hiện vật ở kho bảo tàng.

Tại buổi làm việc, sau khi kiểm tra trực tiếp tiến độ thực hiện dự án, xem xét khu vực kho, bảo quản của bảo tàng, đại diện các ban ngành đã góp ý nhiều ý kiến quan trọng. Trong đó, tập trung vào các nội dụng như đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án, nguồn vốn... Trong thời gian gần nhất cố gắng cấp đủ kinh phí để thực hiện những hạng mục còn giang dở và sớm đưa bào tàng vào hoạt động.

Hạng mục hộp hình sinh thái rừng đang thực hiện giang dở.

Bảo tàng Nghệ An (trước đây là Bảo tàng tổng hợp tỉnh Nghệ Tĩnh) được thành lập năm 1979 với nhiệm vụ sưu tầm, tập hợp, bảo quản tất cả các hiện vật, tài liệu có giá trị tự nhiên và xã hội phục vụ tốt các nhu cầu của nhân dân tham quan, nghiên cứu; giới thiệu hệ thống các di sản văn hóa tới công chúng.

Hiện nay, bảo tàng sưu tầm và lưu giữ được 25.246 tài liệu, hiện vật. Số hiện vật này bao gồm nhiều chất liệu như đá, đồng, sắt, đất nung, gốm sứ, xương, giấy, vải, thú nhồi bông, mây, tre, nứa, lá, gỗ...

Mỹ Hà