Hợp nhất Ban Tổ chức và Phòng Nội vụ thị xã Hoàng Mai từ tháng 1/2020

(Baonghean.vn) - Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An thống nhất chủ trương thí điểm hợp nhất Ban Tổ chức Thị ủy Hoàng Mai và Phòng Nội vụ UBND thị xã Hoàng Mai thành Ban Tổ chức - Nội vụ thị xã Hoàng Mai. Thời điểm thực hiện việc hợp nhất từ 1/1/2020.

Đây là một trong những nội dung tại Thông báo số 1942 -TB/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy ngày 4/10/2019.

Cán bộ Ban Tổ chức Thị ủy Hoàng Mai (ngoài cùng bên trái) khảo sát về công tác phát triển đảng viên là ngư dân tại xã Quỳnh Lập. Ảnh: Thành Duy

Theo đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu Ban Thường vụ Thị ủy Hoàng Mai ban hành quyết định hợp nhất Ban Tổ chức Thị ủy Hoàng Mai và Phòng Nội vụ UBND thị xã Hoàng Mai; thực hiện quy trình bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo, quản lý theo đúng quy định của Đảng, Nhà nước và thẩm quyền quản lý cán bộ; chỉ đạo xây dựng quy chế làm việc, phân công trách nhiệm và tổ chức hoạt động của Ban Tổ chức - Nội vụ. 

Ban Cán sự đảng UBND tỉnh lãnh đạo UBND tỉnh chuyển biên chế Phòng Nội vụ UBND thị xã Hoàng Mai về Ban Tổ chức Tỉnh ủy để giao Thị ủy Hoàng Mai quản lý. 

Trước đó, tại phiên họp ngày 27/9/2019, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã xem xét Tờ trình số 12 - TTr/ThU ngày 20/8/2019 của Ban Thường vụ Thị ủy Hoàng Mai và Tờ trình số 1060 - Ttr/BTCTU ngày 25/9/2019 của Ban Tổ chức Tỉnh ủy đề nghị về nội dung này.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, ngày 8/10 vừa qua, UBND tỉnh đã có Công văn số 7187/UBND - TH gửi Sở Nội vụ và UBND thị xã Hoàng Mai truyền đạt ý kiến của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Hoa giao Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp UBND thị xã Hoàng Mai tham mưu UBND tỉnh chuyển biên chế Phòng Nội vụ UBND thị xã Hoàng Mai về Ban Tổ chức Tỉnh ủy để giao Thị ủy Hoàng Mai quản lý.