HS có cơ hội nhận đồng thời bằng tốt nghiệp THPT và TCCN

Bộ GD&ĐT vừa có văn bản gửi Sở GD&ĐT các tỉnh, thành phố về việc phối hợp giữa cơ sở đào tạo TCCN với Trung tâm GDTX trong tổ chức đào tạo TCCN.

  

 

Học sinh chăm chú theo dõi đại diện trường nghề biểu diễn cắt tỉa hoa quả.
Ảnh: NN


Theo đó, Bộ yêu cầu Sở chỉ đạo các trường TCCN, CĐ, ĐH và các cơ sở giáo dục khác được giao nhiệm vụ đào tạo TCCN phối hợp với các Trung tâm GDTX cấp huyện, cấp tỉnh tổ chức tuyển sinh học sinh tốt nghiệp THCS để đào tạo TCCN, đồng thời dạy văn hóa theo chương trình GDTX cấp THPT trên cơ sở các điều kiện đảm bảo chất lượng giáo dục, đào tạo và chuẩn đầu ra nhằm thực hiện hiệu quả giải pháp phân luồng học sinh sau THCS.

Cùng với đó, hướng dẫn cơ sở đào tạo TCCN và trung tâm GDTX phối hợp tổ chức đồng thời việc dạy văn hóa theo chương trình GDTX cấp THPT với đào tạo TCCN cho người học có bằng tốt nghiệp THCS (theo nhu cầu người học) nhằm tạo điều kiện cho người học vừa hoàn thành chương trình GDTX cấp THPT và Chương trình đào tạo TCCN. Việc dạy văn hóa được thực hiện theo các quy định hiện hành của Bộ GD&ĐT về GDTX; việc đào tạo TCCN được thực hiện theo các quy định hiện hành của Bộ GD&ĐT về đào tạo TCCN.

Sau khi hoàn thành chương trình GDTX cấp THPT và chương trình đào tạo TCCN, nếu đủ điều kiện theo quy định hiện hành, người học có thể tham dự kỳ thi quốc gia tốt nghiệp THPT và kỳ thi tốt nghiệp TCCN để có cơ hội nhận được hai bằng tốt nghiệp (bằng tốt nghiệp THPT hình thức vừa làm vừa học và bằng tốt nghiệp TCCN); hoặc tham dự một trong hai kỳ thi nói trên để có cơ hội nhận một trong hai bằng tốt nghiệp trên. 

Theo Bộ GD&ĐT, những chỉ đạo trên nhằm thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TW ngày 05/12/2011 của Bộ Chính trị về triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm thực hiện tốt việc phân luồng học sinh sau khi tốt nghiệp THCS theo hướng tăng nhanh tỷ lệ học sinh vào học các trường TCCN, đồng thời hỗ trợ các GDTX dạy bổ túc văn học THPT gắn với giáo dục nghề nghiệp.


Theo (gdtd.vn) - HL