Hướng dẫn kê khai thuế đối với cá nhân cư trú có hoạt động kinh doanh thương mại điện tử

(Baonghean.vn) - Các cá nhân cư trú tại Việt Nam hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh thương mại điện tử cần nắm rõ và thực hiện đúng các quy định về kê khai, nộp thuế theo đúng quy định của pháp luật hiện hành

Cùng với sự phát triển của khoa học công nghệ, thương mại điện tử trở thành lĩnh vực kinh tế quan trọng tại nhiều quốc gia bởi sự ưu việt của nó như tiết kiệm thời gian, giao dịch thuận tiện và tối ưu chi phí. Những năm gần đây, Việt Nam luôn được xếp vào top những nước có thị trường thương mại điện tử phát triển nhanh nhất toàn cầu.

Dưới đây là một số hướng dẫn kê khai thuế theo quy định của pháp luật hiện hành:

Cán bộ Chi cục Thuế Vinh kiểm tra chống thất thu thuế xe máy. Ảnh tư liệu: Quang An

Thứ nhất, về đối tượng kê khai, nộp thuế

Theo quy định của Luật Thuế giá trị gia tăng và các văn bản hướng dẫn thi hành, các hàng hóa, dịch vụ sử dụng tại Việt Nam được mua, bán thông qua loại hình thương mại điện tử từ các trang mạng điện tử đặt tại Việt Nam hay tại các quốc gia khác thì người bán đều phải kê khai và nộp thuế GTGT theo quy định.

Về Thuế thu nhập cá nhân, cá nhân cư trú tại Việt Nam có phát sinh thu nhập thuộc diện chịu thuế từ các giao dịch thương mại điện tử tại Việt Nam và trên các trang mạng quốc tế đều phải kê khai, nộp thuế TNCN theo quy định.

Thứ hai, về việc xác định số thuế phải nộp

Đối với cá nhân cư trú tại Việt Nam có hoạt động kinh doanh thương mại điện tử mà tổng doanh thu từ tất cả các loại hình kinh doanh trong năm dương lịch (kể cả các loại hình kinh doanh khác ngoài kinh doanh thương mại điện tử) trên 100 triệu đồng/năm phải kê khai nộp thuế GTGT, thuế TNCN theo quy định đối với cá nhân kinh doanh theo quy định tại Thông tư số 92/2015/TT-BTC ngày 15/6/2015 của Bộ Tài chính. Cụ thể như sau:

- Số thuế GTGT phải nộp = Giá bán hàng hóa, dịch vụ x tỷ lệ % thuế GTGT

- Số thuế TNCN phải nộp = Giá bán hàng hóa, dịch vụ x tỷ lệ % thuế TNCN

Biểu tỷ lệ % thuế GTGT, thuế TNCN tính trên doanh thu được xác định theo quy định tại phụ lục 01 ban hành kèm theo Thông tư số 92/2015/TT-BTC áp dụng đối với từng lĩnh vực ngành nghề như sau:

- Phân phối, cung cấp hàng hóa: tỷ lệ % thuế GTGT là 1%; tỷ lệ % thuế TNCN là 0,5%;

- Dịch vụ: tỷ lệ % thuế GTGT là 5%; tỷ lệ % thuế TNCN là 2%;

- Vận tải, dịch vụ có gắn với hàng hóa: tỷ lệ % thuế GTGT là 3%; tỷ lệ % thuế TNCN là 1,5%;

- Hoạt động kinh doanh khác: tỷ lệ % thuế GTGT là 2%; tỷ lệ % thuế TNCN là 1%.

Cán bộ Chi cục Thuế Vinh xử lý công việc. Ảnh: Quang An

Ngoài ra, cá nhân kinh doanh thương mại điện tử nếu có doanh thu kinh doanh trên 100 triệu đồng/năm và xác định được địa điểm kinh doanh cố định thì phải nộp lệ phí môn bài theo quy định (từ 300.000 đồng/năm đến 1.000.000 đồng/năm tùy mức doanh thu). Đối với cá nhân kinh doanh thương mại điện tử nếu thuộc trường hợp có doanh thu kinh doanh từ 100 triệu đồng/năm trở xuống, không có địa điểm cố định thì được miễn nộp lệ phí môn bài.

Về việc đăng ký kê khai nộp thuế, cá nhân có hoạt động kinh doanh thương mại điện tử trực tiếp liên hệ với Chi cục Thuế nơi cá nhân cư trú để được hướng dẫn đăng ký kê khai, nộp thuế theo quy định.