Hướng dẫn lấy phiếu giới thiệu đối với nhân sự bí thư cấp ủy tại đại hội đảng các cấp

Đức Dũng 10/04/2020 10:13

(Baonghean.vn) - Nếu kết quả giới thiệu của Đại hội khác với phương án nhân sự được duyệt thì báo cáo cấp ủy cấp trên cho ý kiến chỉ đạo trước khi bầu bí thư cấp ủy.

Theo Hướng dẫn số 03-HD/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng ban hành ngày 20/3/2020 về “Một số vấn đề cụ thể thực hiện Quy chế bầu cử trong Đảng”, Ban Bí thư hướng dẫn vềlấy phiếu giới thiệu bí thư cấp ủy như sau:
Sau khi đại hội bầu được cấp ủy khóa mới, Đoàn Chủ tịch đại hội chủ trì việc lấy phiếu giới thiệu của Đại hội đối với nhân sự bí thư cấp ủy trong số các đồng chí vừa trúng cử cấp ủy viên.

Ban kiểm phiếu của Đại hội tổ chức kiểm phiếu, báo cáo kết quả với Đoàn Chủ tịch Đại hội và cấp ủy cấp trên (thông qua đồng chí có thẩm quyền được cấp ủy cấp trên cử về dự và chỉ đạo); bàn giao biên bản kiểm phiếu và phiếu giới thiệu cho cấp ủy khóa mới (thông qua đồng chí triệu tập viên theo quy định tại Khoản 1, Điều 21 Quy chế bầu cử trong Đảng).

Các đại biểu bỏ phiếu bầu BCH Đảng bộ phường Nghi Hòa (TX Cửa Lò) khóa XX nhiệm kỳ 2020-2025 Ảnh tư liệu: Thanh-Quỳnh
Các đại biểu bỏ phiếu bầu BCH Đảng bộ phường Nghi Hòa (TX Cửa Lò) khóa XX nhiệm kỳ 2020 - 2025 Ảnh tư liệu: Thanh Quỳnh

Cấp ủy khóa mới tiếp tục thực hiện quy trình để bầu bí thư cấp ủy theo tinh thần Hướng dẫn số 34-HD/BTCTW ngày 8/10/2009 của Ban Tổ chức Trung ương (đối với trường hợp đại hội bầu trực tiếp Bí thư); tổ chức công bố kết quả giới thiệu của Đại hội về nhân sự bí thư tại hội nghị đầu tiên của cấp ủy khóa mới và thực hiện quy trình bầu bí thư theo quy định (đối với trường hợp Đại hội không bầu trực tiếp Bí thư). Nếu kết quả giới thiệu của Đại hội khác với phương án nhân sự được duyệt thì báo cáo cấp ủy cấp trên cho ý kiến chỉ đạo trước khi bầu bí thư cấp ủy.

Khoản 1, Điều 21 (Quy chế bầu cử trong đảng): - Đồng chí bí thư hoặc phó bí thư khóa trước được tái cử hoặc đồng chí được cấp ủy cấp trên ủy nhiệm (nếu bí thư, phó bí thư khóa trước không tái cử) làm triệu tập viên, khai mạc và chủ trì phiên họp cho đến khi bầu xong đoàn chủ tịch hoặc chủ tịch hội nghị. Riêng ở Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương thì thực hiện theo quy định tại Khoản 1, Điều 25 Quy chế này.

Khoản 1, Điều 25 (Quy chế bầu cử trong Đảng): - Phiên họp thứ nhất của Ban Chấp hành Trung ương do đồng chí Tổng Bí thư khóa trước (tái cử hoặc không tái cử) làm triệu tập viên khai mạc và chủ trì cho đến khi bầu xong Đoàn Chủ tịch hội nghị. Trường hợp đồng chí Tổng Bí thư khóa trước không thể làm triệu tập viên thì Đoàn Chủ tịch Đại hội cử triệu tập viên.

Hướng dẫn lấy phiếu giới thiệu đối với nhân sự bí thư cấp ủy tại đại hội đảng các cấp
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO