Hướng tới mục tiêu nông dân giàu có, nông thôn văn minh

(Baonghean.vn)- Đó là nội dung được đem ra thảo luận thực hiện tại Hội nghị sơ kết công tác hội và phong trào nông dân 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm được Hội Nông dân tỉnh tổ chức sáng 19/7.

6 tháng đầu năm, công tác hội và phong trào nông dân đạt nhiều kết quả tích cực, khá đều trên tất cả các lĩnh vực. Trên cơ sở đó, Hội Nông dân chủ trương tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho nông dân về pháp luật, phát triển kinh tế; có các giải pháp thu hút hội viên...  trong 6 tháng cuối năm 2019.

Ông Trần Văn Hường - Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nông dân tỉnh nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ. Ảnh: Phú Hương

Qua 5 năm thực hiện Nghị quyết số 19- NQ/HNDTW về “Tăng cường và đổi mới công tác tuyên truyền, vận động nông dân trong tình hình mới” đã tạo được sự chuyển biến về nhận thức, hành động và trách nhiệm của đội ngũ cán bộ hội và hội viên nông dân toàn tỉnh đối với việc tuyên truyền về vai trò, vị trí và trách nhiệm trong tiến trình phát triển nông nghiệp và xây dựng NTM.

Chất lượng các phong trào hoạt động, dịch vụ tư vấn, hỗ trợ nông dân được nâng cao, từ đó góp phần tăng hiệu quả tuyên truyền, vận động nông dân tham gia tổ chức hội; công tác tuyên truyền, vận động có nhiều đổi mới, qua nhiều kênh thông tin sinh động giúp hội viên nông dân tiếp cận hiệu quả nhất.

Các tập thể nhận Bằng khen của Ban Chấp hành Hội Nông dân tỉnh. Ảnh: Phú Hương

Tại hội nghị, bên cạnh nêu ra các khó khăn, vướng mắc cũng như hạn chế qua 5 năm thực hiện, các đại biểu cũng đã tập trung thảo luận, đưa ra các giải pháp nhằm tiếp tục thực hiện có hiệu quả nghị quyết trong thời gian tới.

Đó là đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến hội viên; nâng cao nhận thức về phát triển nông nghiệp thịnh vượng, nông dân giàu có, nông thôn văn minh, giúp nông dân nhận thức đầy đủ về sự cần thiết của việc trang bị kiến thức, đẩy mạnh ứng dụng tiến bộ KHKT vào sản xuất.

Mô hình trồng thanh long ruột đỏ của nông dân xã Giai Xuân, Tân Kỳ cho thu nhập hàng trăm triệu đồng/năm. Ảnh: tư liệu

Đồng thời chủ động thực hiện tốt các chương trình phối hợp nhằm thu hút các nguồn lực để triển khai các hoạt động tuyên truyền, vận động, nắm bắt tư tưởng, nguyện vọng và dư luận xã hội của hội viên để có biện pháp giải quyết kịp thời.

Dịp này, ông Trần Văn Hường- Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nông dân tỉnh là 1 trong 10 cá nhân của cả nước được nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; có 2 tập thể được Ban Chấp hành Hội Nông dân tỉnh tặng Bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong 5 năm thực hiện Nghị quyết số 19- NQ/HNDTW về “Tăng cường và đổi mới công tác tuyên truyền, vận động nông dân trong tình hình mới”