Huy động hơn 1.855 tỷ đồng xây dựng nông thôn mới

(Baonghean.vn) - Chiều  6/10, UBND tỉnh tổ chức hội nghị các xã đăng ký đạt chuẩn nông thôn mới  năm 2015. Các đồng chí: Đinh Viết Hồng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Hồ Ngọc Sỹ, Giám đốc Sở NN & PTNT chủ trì hội nghị.

Toàn cảnh hội nghị

Năm 2015, Nghệ An có 85 xã đăng ký đạt chuẩn nông thôn mới (NTM). Trong 9 tháng đầu năm, tổng nguồn vốn huy động đầu tư thực hiện NTM hơn 1.855 tỷ đồng, trong đó, thông qua chương trình hỗ trợ xi măng của tỉnh là 124 tỷ đồng; vốn hỗ trợ của các huyện 255 tỷ đồng; vốn đầu tư của các xã 175 tỷ đồng và nhân dân đóng góp gần 500 tỷ đồng.

Đến nay, trong số 85 xã đăng ký đạt chuẩn năm 2015, có 30 xã đã được UBND tỉnh ban hành Quyết định công nhận đạt chuẩn NTM, 6 xã đang hoàn thiện hồ sơ trình UBND tỉnh quyết định công nhận, 13 xã đã hoàn thành các nội dung tiêu chí đang tự được các cấp đánh giá, 36 xã còn lại đang còn có một số nội dung tiêu chí chưa hoàn thành.

Nhiều địa phương đã có cách làm hay, sáng tạo, bứt phá mạnh mẽ như: Xã Thạch Giám huyện Tương Dương; xã Nghĩa Khánh huyện Nghĩa Đàn; xã Nghĩa Tiến thị xã Thái Hòa. Đặc biệt, TX Thái Hòa có 6/6 xã đạt chuẩn, cơ bản hoàn thành các tiêu chí để được tỉnh công nhận đơn vị cấp huyện đạt chuẩn NTM đầu tiên của tỉnh. Lũy kế đến nay, toàn tỉnh đã có 63 xã đạt chuẩn NTM, đạt 71,3% so với kế hoạch đề ra.

Đồng chí Đinh Viết Hồng, Phó chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các cấp, ngành, địa phương tích cực vào cuộc thực hiện chương trình NTM, quyết tâm đạt mục tiêu 85 xã về đích NTM trong năm 2015

Tại hội nghị, đại diện một số xã xã nêu lên những vấn đề còn khó khăn, vướng mắc như: thiếu xi măng để làm đường giao thông, bê tông hóa kênh mương và khó thực hiện công tác xã hội hóa trong đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng như trường học, trạm y tế… đồng thời đề nghị tỉnh và các ngành hỗ trợ kịp thời  về  vốn, xi măng, cơ chế chính sách… để các xã về đích NTM theo đúng kế hoạch.

Các đại biểu tham dự hội nghị

Kết luận hội nghị, đồng chí Đinh Viết Hồng – Phó Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận, đánh giá cao sự nỗ lực của các cấp, ngành và các địa phương trong xây dựng NTM. Tuy nhiên, phong trào xây dựng NTM của tỉnh chuyển biến còn chậm so với kế hoạch. Một số địa phương, ngành chưa chủ động, tích cực trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ và hỗ trợ xây dựng NTM, nên một số xã đăng ký đạt chuẩn năm 2015 gặp khó khăn, lúng túng, nhất  là các xã  miền núi.  

Trong 3 tháng còn lại của năm 2015, các sở, ngành tập trung chỉ đạo, hướng dẫn, tạo điều kiện cho các địa phương, lồng ghép hiệu quả các chương trình, dự án, từng bước hoàn thiện các tiêu chí NTM. Các địa phương tăng cường công tác tuyên truyền, ưu tiên nguồn vốn, tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc đẩy nhanh tiến độ, hoàn thành các tiêu chí. Các xã đã đăng ký về đích tập trung chỉ đạo, huy động mọi nguồn lực để tất cả 85 xã đăng ký đạt chuẩn NTM trong năm 2015 về đích đúng tiến độ.

 Hoàng Vĩnh