Huy động tối đa mọi nguồn lực để xây dựng Nông thôn mới

(Baonghean.vn) - Chiều 17/2, tại xã Kim Liên, huyện Nam Đàn tổ chức lễ ra quân xây dựng nông thôn mới (NTM) năm 2014, gắn với công tác vệ sinh môi trường và làm đường giao thông nông thôn.

Đến dự và chỉ đạo có đồng chí Nguyễn Xuân Đường, Phó bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh và đại diện các ban, ngành liên quan.

Toàn cảnh lễ ra quân xây dựng Nông thôn mới năm 2014

Trong 3 năm triển khai xây dựng Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, 100% số xã trong toàn tỉnh đã hoàn thành công tác quy hoạch, toàn tỉnh xây dựng được 375 mô hình phát triển sản xuất và 16 cánh đồng mẫu lớn. Nguồn vốn huy động được gần 14.000 tỷ đồng, vận động nhân dân hiến được 439,3ha và gần 3,5 triệu ngày công. Toàn tỉnh đã triển khai xây dựng được gần 800 km đường giao thông nông thôn. Có 1 xã là  Sơn Thành (Yên Thành) đã đạt 19/19 tiêu chí về Nông thôn mới. Bộ mặt nông thôn có nhiều khởi sắc, đời sống của người dân ngày được nâng cao...

Đại biểu dự lễ ra quân.

Xã Kim Liên (Nam Đàn) là một trong 3 xã điểm của huyện Nam Đàn, đến nay đã đạt 15/19 tiêu chí NTM. Xã đã xây dựng được một số mô hình kinh tế cho thu nhập cao như trồng hoa tươi, nuôi gà an toàn sinh học, thành lập 3 HTX bước đầu kinh doanh có hiệu quả, xây dựng được cánh đồng mẫu lớn 250 ha. Công tác xây dựng hạ tầng cơ sở, an ninh trật tự, giảm tỷ lệ hộ nghèo... được xã chú trọng và đạt nhiều kết quả tốt. Tại buổi lễ, ông Nguyễn Hồng Sơn, Chủ tịch UBND xã Kim Liên đã phát động các ban ngành cấp xã và toàn quân, toàn dân cùng ra quân xây dựng NTM, quyết tâm phấn đấu đạt 19/19 tiêu chí trong năm 2014.

Đồng chí Nguyễn Xuân Đường, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại lễ ra quân

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Xuân Đường ghi nhận những kết quả tốt đẹp trong 3 năm xây dựng NTM của toàn tỉnh. Bên cạnh đó, đồng chí chỉ rõ những tồn tại, hạn chế trong 3 năm qua như: công tác tuyên truyền còn chưa tương xứng, nhận thức của một bộ phận cán bộ đảng viên, nhân dân về chương trình xây dựng NTM còn chưa đầy đủ, nhất là vai trò chủ thể của cộng đồng dân cư nông thôn. Tiến độ xây dựng NTM nhìn chung còn chậm, một số địa phương còn chưa thực sự quyết liệt trong công tác đôn đốc, chỉ đạo để đẩy nhanh tiến độ thực hiện.

Bước sang năm 2014, đồng chí đề nghị các cấp, ngành, địa phương cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phát triển sản xuất, nhân rộng các mô hình kinh tế có hiệu quả, coi đây là nhiệm vụ hàng đầu và trọng tâm trong quá trình xây dựng NTM, huy động tối đa mọi nguồn lực và thực hiện tốt công tác làm đường giao thông nông thôn và thuỷ lợi. Đối với huyện Nam Đàn nói chung và xã Kim Liên nói riêng, đồng chí đề nghị lãnh đạo cấp uỷ, chính quyền tập trung rà soát các nội dụng về các tiêu chí còn thiếu và xây dựng lộ trình cụ thể để hoàn thành đủ 19/19 tiêu chí trong năm 2014. Đặc biệt, quyết tâm xây dựng xã Kim Liên thành xã NTM kiểu mẫu, là mô hình cho cả huyện, tỉnh và cả nước học tập, xứng đáng là quê hương của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Ông Nguyễn Hồng Sơn, Chủ tịch UBND xã Kim Liên (Nam Đàn) phát động lễ ra quân xây dựng NTM năm 2014

Kết thúc buổi lễ, đồng chí Nguyễn Xuân Đường và các đại biểu tham quan mô hình cánh đồng mẫu lớn rộng 250ha sản xuất lúa NA2, làm đường giao thông nông thôn tại xóm Mậu 1, Mậu 6 của xã Kim Liên.

Tham quan mô hình cánh đồng mẫu lớn rộng 250 ha sản xuất lúa NA2 của xã Kim Liên (Nam Đàn)
Tham quan đường giao thông nông thôn tại xóm Mậu 6, xã Kim Liên
Đồng chí Nguyễn Xuân Đường động viên nhân dân tham gia xây dựng NTM.

Phạm Bằng