[Infographic] Anh Sơn và những dấu ấn giữa nhiệm kỳ 2015 - 2020

(Baonghean.vn) - Sau hơn 2 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2015 - 2020, huyện Anh Sơn đã đạt được những kết quả nổi bật, có 24/33 chỉ tiêu đạt và vượt mục tiêu đại hội.

Tin liên quan

Hiệu quả các mô hình sản xuất nông nghiệp sạch ở Anh Sơn

Hiệu quả các mô hình sản xuất nông nghiệp sạch ở Anh Sơn

(Baonghean.vn) - Để nâng cao giá trị trong sản xuất nông nghiệp, thời gian qua, huyện Anh Sơn chú trọng đầu tư nhiều mô hình sản xuất theo công nghệ VietGAP nhằm tạo ra nhiều sản phẩm nông nghiệp an toàn, mang thương hiệu và đặc trưng riêng.

Các tin khác