[Infographics] Các chỉ tiêu chủ yếu của Đảng bộ huyện Nam Đàn nhiệm kỳ 2020 - 2025

(Baonghean.vn) - Với phương châm hành động "Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Sáng tạo - Phát triển", Đảng bộ, chính quyền, nhân dân và các lực lượng vũ trang huyện Nam Đàn quyết tâm, phấn đấu thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội lần thứ XXVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đề ra.

Tin liên quan

Các tin khác