[Infographics]: Chi tiết thành viên Chính phủ mới

(Baonghean.vn) - Ngày 9/4, Quốc hội đã phê chuẩn ba phó thủ tướng Chính phủ và 18 bộ trưởng và các cơ quan ngang bộ. Như vậy, Chính phủ đương nhiệm có 27 thành viên, trong đó có 5 thành viên tại vị, 26/27 thành viên là Ủy viên Trung ương Đảng, ngoại trừ Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến, trong đó có 6 ủy viên Bộ Chính trị. Báo Nghệ An xin giới thiệu tóm tắt tiểu sử của các thành viên Chính phủ đương nhiệm.

Produt Title

Mô tả

Close

Thành Duy - Nghiêm Viễn