[Infographics] Nghệ An không còn nợ đọng xây dựng nông thôn mới

(Baonghean.vn) - Sau 10 năm xây dựng NTM, Nghệ An đã có 225 xã được UBND tỉnh quyết định công nhận xã đạt chuẩn Nông thôn mới, đặc biệt không còn nợ đọng xây dựng cơ bản.

Tin liên quan

Những cách làm hay trong xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu ở Nam Đàn

Những cách làm hay trong xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu ở Nam Đàn

(Baonghean) - Đề án Xây dựng Nam Đàn trở thành huyện Nông thôn mới kiểu mẫu theo hướng phát triển văn hóa gắn với du lịch giai đoạn 2018 - 2025 của Chính phủ vừa là vinh dự to lớn, vừa đặt ra thách thức đòi hỏi trách nhiệm cao của huyện Nam Đàn nói riêng và tỉnh Nghệ An nói chung.

Các tin khác