[Infographics] Những chỉ tiêu chủ yếu của huyện Con Cuông đến năm 2025

(Baonghean) - Kế thừa, phát huy những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ 2015-2020, bước vào nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ huyện Con Cuông tiếp tục tăng cường khối đại đoàn kết, đề ra những mục tiêu, giải pháp đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội.

Tin liên quan

Thống nhất hành động trong triển khai nghị quyết ở Con Cuông

Thống nhất hành động trong triển khai nghị quyết ở Con Cuông

(Baonghean) - Hệ thống chính trị vững mạnh, nhiều chỉ tiêu quan trọng trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội đều được thực hiện đạt và vượt chỉ tiêu nghị quyết nhiệm kỳ, bộ mặt nông thôn ngày càng khởi sắc, đời sống người dân ngày càng được nâng cao. Những kết quả nổi bật đó được Đảng bộ và nhân dân huyện Con Cuông thực hiện trên nền tảng sự thống nhất hành động và tăng cường khối đoàn kết.

Các tin khác