#Kate Middleton

5 kết quả

Các đầu bếp chạy khỏi hoàng gia Anh

Các đầu bếp chạy khỏi hoàng gia Anh

Cùng lúc có 14 nhân viên nhà bếp lập tức bỏ việc ở cung điện hoàng gia Anh. Theo quan điểm của các chuyên gia ẩm thực, nguyên nhân cuộc "tháo chạy đại trà" như vậy là bởi số lượng công việc quá tải không chịu đựng nổi.