Kế hoạch hành động REDD+ giai đoạn 2016 - 2020

(Baonghean) - Ngày 21/6/2016, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 2859/QĐ-UBND về Kế hoạch hành động “Giảm phát thải hiệu ứng nhà kính thông qua nỗ lực hạn chế mất rừng và suy thoái rừng, quản lý bền vững tài nguyên rừng, bảo tồn và tăng cường trữ lượng các bon rừng” tỉnh Nghệ An giai đoạn 2016 - 2020, gọi tắt là REDD+. Theo đó, mục tiêu và nội dung của kế hoạch như sau:

1. Mục tiêu

1.1. Mục tiêu tổng thể

Giảm 15% lượng phát thải khí nhà kính từ mất rừng và suy thoái rừng (tương ứng giảm 4.000 ha rừng bị mất, 4.500 ha rừng bị suy thoái) và nâng cao trữ lượng cacbon hấp thụ từ rừng trong giai đoạn 2016 - 2020 trên địa bàn tỉnh. Huy động các nguồn lực trong nước và quốc tế tham gia vào công tác bảo vệ phát triển rừng ở các địa phương để phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ môi trường và phát triển rừng bền vững.

1.2. Mục tiêu cụ thể

a) Năm 2016: Xây dựng hệ thống tổ chức, quản lý, điều hành thực hiện giảm phát thải từ mất rừng, suy thoái rừng, bảo tồn và tăng cường trữ lượng cacbon rừng; nâng cao năng lực tiếp cận và triển khai các hoạt động của REDD+. Thiết lập mức phát thải cơ sở; nâng cấp hệ thống theo dõi diễn biến rừng, xây dựng các biện pháp đảm bảo an toàn về môi trường và xã hội; xây dựng cơ chế quản lý tài chính và chia sẻ lợi ích từ REDD+ và kế hoạch thực hiện các hoạt động REDD+ ở tỉnh.

Vườn ươm giống của Ban QL rừng phòng hộ Thanh Chương
Vườn ươm giống của Ban QL rừng phòng hộ Thanh Chương. Ảnh: Văn Đoàn

b) Giai đoạn 2017 - 2020: Đánh giá, rút kinh nghiệm về kết quả triển khai thực hiện các hoạt động REDD+ trong năm 2016. Chỉnh sửa và hoàn thiện mức phát thải cacbon cơ sở ở cấp tỉnh; tiếp tục nâng cao hệ thống theo dõi diễn biến rừng; lồng ghép kế hoạch hành động REDD+ và chi trả DVMTR vào kế hoạch bảo vệ, phát triển rừng để nâng cao độ che phủ của rừng, giảm tổng lượng phát thải cacbon hàng năm. Hoàn thiện cơ chế, chính sách, cơ cấu tổ chức và năng lực kỹ thuật để triển khai thực hiện Kế hoạch hành động REDD+ của tỉnh có hiệu quả.

2. Phạm vi thực hiện

Trên địa bàn toàn tỉnh Nghệ An, trong đó tập trung ưu tiên 89 xã tại 13 huyện trên địa bàn tỉnh (Anh Sơn 8 xã; Con Cuông 10 xã; Diễn Châu 2 xã; Đô Lương 2 xã; Kỳ Sơn 7 xã; Nghĩa Đàn 3 xã; Quế Phong 12 xã; Quỳ Châu 9 xã; Quỳ Hợp 7 xã; Tân Kỳ 2 xã; Thanh Chương 3 xã; Tương Dương 20 xã; Yên Thành 4 xã).

3. Nội dung của kế hoạch

3.1. Hoàn thiện cơ chế điều phối, quản lý, vận hành và thực hiện kế hoạch ở quy mô toàn tỉnh, phù hợp với chương trình hành động Quốc gia về REDD+

- Hoàn thiện khuôn khổ pháp lý thực hiện REDD+.

- Hoàn thiện cơ chế, chính sách, cơ cấu tổ chức và năng lực kỹ thuật để triển khai thực hiện Kế hoạch hành động REDD+ của tỉnh có hiệu quả.

- Hoàn thiện một số nội dung kỹ thuật liên quan đến REDD+: Mức phát thải cacbon cấp tỉnh; cơ chế quản lý sử dụng tài chính; xây dựng các biện pháp đảm bảo an toàn về môi trường và xã hội.

3.2. Nâng cao năng lực, nhận thức; tiếp cận và triển khai các hoạt động REDD+ cho cán bộ và người dân

- Tuyên truyền nâng cao nhận thức cho các cơ quan, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư tham gia thực hiện REDD+.

- Tập huấn kỹ thuật về REDD+, đối tượng là cán bộ quản lý lâm nghiệp của tỉnh, huyện, xã, các chủ rừng, đại diện cộng đồng, đồng bào dân tộc thiểu số.

3.3. Rà soát, điều chỉnh các quy hoạch, kế hoạch có liên quan đến sử dụng đất lâm nghiệp theo hướng đưa ra khỏi quy hoạch những dự án nhỏ hiệu quả thấp, những dự án chiếm nhiều diện tích rừng, đất rừng, ảnh hưởng nhiều đến môi trường sinh thái.

3.4. Điều chỉnh, cập nhật và nâng cấp hệ thống theo dõi diễn biến rừng và đất lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh gắn với mục tiêu REDD+.

- Kiện toàn tổ chức, nâng cao năng lực cho các đối tượng tham gia hệ thống theo dõi diễn biến rừng để đáp ứng yêu cầu REDD+.

- Bổ sung một số hoạt động: Tổng hợp các thông tin và dữ liệu đầu vào cần thiết để tính toán tổng lượng phát thải/hấp thụ cacbon; báo cáo kết quả tính toán tổng lượng phát thải/hấp thụ cacbon (2 năm 1 lần).

3.5. Lồng ghép các hoạt động REDD+ trong thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ của các chương trình, dự án: Quy hoạch bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Nghệ An 2016-2020; Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội tỉnh giai đoạn 2016 - 2020; Kế hoạch hành động thực hiện Chiến lược tăng trưởng xanh tỉnh Nghệ An đến năm 2020, định hướng đến năm 2030; Chương trình nâng cao năng lực thực hiện chính sách chi trả DVMTR; Dự án nâng cao năng lực phòng cháy, chữa cháy rừng tỉnh Nghệ An giai đoạn 2016 - 2020; Dự án theo dõi diễn biến rừng giai đoạn 2016 - 2020. Triển khai xây dựng các mô hình phát triển sinh kế cho người dân sống gần rừng. 

3.6. Xây dựng và triển khai thực hiện phương án quản lý rừng bền vững tại các công ty lâm nghiệp.

3.7. Xây dựng hệ thống theo dõi để giải quyết cơ chế khiếu nại, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện kế hoạch hành động REDD+.

3.8. Thực hiện thí điểm các hoạt động REDD+ dự án “Hỗ trợ chuẩn bị sẵn sàng thực hiện REDD+ ở Việt Nam” do Quỹ đối tác cacbon Lâm nghiệp (FCPF) của Ngân hàng Thế giới (WB) tài trợ.

 Hải Yến

(Tổng hợp)

Tin mới

Dự án

Đường đến Cuộc thi Khoa học kỹ thuật quốc gia của 'hai anh em' thành Vinh

(Baonghean.vn) - Trước khi đạt giải Nhất toàn tỉnh và là dự án duy nhất của bậc THPT được chọn tham dự cuộc thi toàn quốc, tác giả và chính Dự án "Hệ thống ngưng tụ nước bằng công nghệ bán dẫn" không được đánh giá cao. Tuy nhiên sự kết hợp tưởng như "khập khễnh" của hai em lại đem đến thành công.
Khám sức khoẻ cho người lái xe. Ảnh: Internet

Nghệ An: Tăng cường kiểm tra, giám sát công tác cấp giấy khám sức khỏe

(Baonghean.vn) - Giám đốc Sở Y tế yêu cầu các đơn vị tổ chức nghiêm túc công tác khám sức khỏe, khám đầy đủ các chuyên khoa lâm sàng và thực hiện tất cả các xét nghiệm cận lâm sàng bắt buộc theo quy định, đặc biệt, xét nghiệm ma túy và đo nồng độ cồn đối với khám sức khỏe cho người lái xe.
Phạm Quốc Ca: Một trái tim thơ đã ngừng nhịp đập

Phạm Quốc Ca: Một trái tim thơ đã ngừng nhịp đập

(Baonghean.vn) - Nhà thơ Phạm Quốc Ca sinh năm 1952 tại Nghệ An. Ông làm thơ từ rất sớm, in thơ từ năm 20 tuổi, khi đang là người lính trực tiếp cầm súng bảo vệ Tổ quốc trong chiến tranh chống Mỹ cứu nước. Nhà thơ Phạm Quốc Ca vừa mất lúc 3h30' sáng 7/2 tại Đà Lạt.