Kế hoạch xây dựng 2.420 căn nhà cho người nghèo ở vùng cao Nghệ An

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - Theo kế hoạch, 1.420 căn nhà do Bộ Công an vận động tài trợ sẽ được hoàn thành trước ngày 19/8/2023. Còn 1.000 căn do Công an tỉnh Nghệ An vận động tài trợ sẽ hoàn thành trước ngày 30/5/2023 để bàn giao cho các hộ dân.

Ngày 18/3, Ban chỉ đạo vận động, hỗ trợ xây dựng nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở tỉnh Nghệ An ban hành kế hoạch triển khai xây dựng nhà từ nguồn huy động của Bộ Công an và Công an tỉnh Nghệ An.

Kế hoạch yêu cầu phải tổ chức thực hiện nghiêm túc, quyết liệt, hiệu quả việc triển khai xây dựng 2.420 căn nhà cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở tại 6 huyện biên giới, đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh Nghệ An theo chủ trương, chỉ đạo của tỉnh. Góp phần chung sức, đồng hành, hỗ trợ nhân dân khắc phục khó khăn, xóa đói, giảm nghèo, tích cực tham gia công tác bảo đảm an ninh, trật tự và phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên tuyến biên giới.

Huy động mọi nguồn lực và của cả hệ thống chính trị, các tổ chức, cơ quan, doanh nghiệp, các nhà hảo tâm và nhân dân theo đúng quy định; phát huy vai trò tham mưu, kiểm tra, đôn đốc, giám sát của lực lượng công an để hoàn thành việc xây dựng bảo đảm đúng tiến độ, chất lượng và đúng quy định.

Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý và các đồng chí lãnh đạo tỉnh, Công an tỉnh và huyện Kỳ Sơn mở băng khánh thành, bàn giao những căn nhà đầu tiên ở Kỳ Sơn. Ảnh tư liệu Thành Duy

Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý và các đồng chí lãnh đạo tỉnh, Công an tỉnh và huyện Kỳ Sơn mở băng khánh thành, bàn giao những căn nhà đầu tiên ở Kỳ Sơn. Ảnh tư liệu Thành Duy

Ban chỉ đạo cũng yêu cầu việc triển khai xây dựng phải bảo đảm đúng lộ trình, tiến độ, chất lượng và quy định của pháp luật; bảo đảm tiết kiệm, hiệu quả. Việc hỗ trợ làm nhà theo hình thức hỗ trợ trực tiếp; bảo đảm đúng đối tượng được thụ hưởng. Các đơn vị được giao nhiệm vụ phải nêu cao tinh thần trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ và phối hợp chặt chẽ trong quá trình tổ chức thực hiện, bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản của nhân dân cũng như lực lượng tham gia.

Theo kế hoạch, sẽ xây dựng 2.420 nhà tại 6 huyện biên giới cho các hộ nghèo, hộ có khó khăn về nhà ở, gồm Kỳ Sơn, Tương Dương, Quế Phong, Con Cuông, Anh Sơn, Thanh Chương. Trong đó, 1.420 nhà từ nguồn Bộ Công an vận động, ủng hộ được phân bổ tại 27 xã biên giới thuộc các huyện: Kỳ Sơn, Tương Dương, Quế Phong, Con Cuông, Anh Sơn, Thanh Chương. 1.000 nhà từ nguồn Công an tỉnh vận động, ủng hộ được phân bổ tại các xã còn lại của các huyện: Kỳ Sơn, Tương Dương, Quế Phong, với số lượng: Kỳ Sơn: 500 nhà; Tương Dương: 300 nhà; Quế Phong: 200 nhà.

Mỗi căn nhà có diện tích xây dựng là 46,5m2 và diện tích sử dụng 36m2, với khung cột thép, mái lợp tôn… Trong đó, kinh phí sản xuất, lắp dựng phần thân và mái nhà do Bộ Công an và Công an tỉnh vận động tài trợ 50 triệu đồng/căn. Còn kinh phí xây dựng phần móng, nền nhà do chính quyền, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể vận động hộ gia đình, họ tộc, cộng đồng và các nguồn hợp pháp khác. Trường hợp quá khó khăn thì “Quỹ Vì người nghèo” cấp huyện, xã xem xét hỗ trợ trên cơ sở thống nhất (bằng văn bản) với cấp ủy, chính quyền cùng cấp.

Về quy trình thực hiện, đối với 1.420 nhà do Bộ Công an vận động, ủng hộ, trên cơ sở danh sách các hộ gia đình được UBND cấp huyện lựa chọn và phê duyệt, nguồn vốn được hỗ trợ chuyển về tài khoản “Quỹ Vì người nghèo” cấp huyện. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp huyện phối hợp với UBND huyện và các cơ quan liên quan thực hiện quy trình hỗ trợ xây dựng và bàn giao nhà cho các hộ gia đình, thanh quyết toán nguồn kinh phí đảm bảo quy định…

Ban Chỉ đạo yêu cầu phải lựa chọn nhà thầu có đủ năng lực, kinh nghiệm và đã triển khai có hiệu quả mô hình này tại các tỉnh. Hộ dân có đơn đăng ký tự nguyện tham gia chương trình (có xác nhận của Ban công tác Mặt trận và chính quyền địa phương) và trực tiếp ký hợp đồng với đơn vị thi công, có giấy ủy quyền cho “Quỹ Vì người nghèo” của các huyện trực tiếp chi trả kinh phí cho nhà thầu sau khi nghiệm thu công trình hoàn thành theo đúng thiết kế được duyệt. Cấp ủy, chính quyền, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cấp huyện, cấp xã phối hợp giám sát, thẩm định, nghiệm thu và bàn giao công trình.

Trên cơ sở bàn giao và giấy ủy quyền chuyển kinh phí chi trả cho đơn vị thi công của các hộ dân, văn bản đề nghị thanh toán của đơn vị thi công, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam - Quỹ Vì người nghèo cấp huyện sẽ chuyển kinh phí 1 lần (50 triệu đồng/căn) cho đơn vị thi công.

Đối với 1.000 nhà do Công an tỉnh vận động, ủng hộ, UBND cấp huyện, xã, lực lượng công an phối hợp tiếp nhận từ các đơn vị vận động, ủng hộ; trực tiếp giám sát quá trình xây dựng và bàn giao cho các hộ gia đình theo hình thức “Chìa khóa trao tay”.

Bí thư Tỉnh ủy chia vui với một hộ dân vừa được bàn giao nhà. Ảnh tư liệu Thành Duy

Bí thư Tỉnh ủy chia vui với một hộ dân vừa được bàn giao nhà. Ảnh tư liệu Thành Duy

Về lộ trình thực hiện, đối với 1.420 nhà do Bộ Công an vận động, ủng hộ, sẽ hoàn thiện phần nền, móng các công trình trước ngày 30/4/2023. Hoàn thành lắp đặt toàn bộ 1.420 nhà trước ngày 19/8/2023. Đối với 1.000 nhà do Công an tỉnh vận động, ủng hộ, sẽ hoàn thiện xây dựng nền móng 128 nhà tại xã Chiêu Lưu, huyện Kỳ Sơn trước ngày 25/3/2023. Hoàn thiện phần nền, móng các công trình còn lại trước ngày 20/4/2023. Hoàn thành lắp đặt toàn bộ nhà còn lại trước ngày 30/5/2023.

Ban Chỉ đạo cũng giao nhiệm vụ cụ thể cho từng sở, ngành, địa phương, trong đó Công an tỉnh có trách nhiệm chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan tham mưu thành lập Tổ giúp việc triển khai thực hiện Kế hoạch này; thường xuyên báo cáo kết quả về Ban Chỉ đạo tỉnh. Phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu tiếp nhận nguồn kinh phí và khâu nối, tiếp nhận nhà. Là đầu mối phối hợp với các cục chức năng của Bộ Công an để báo cáo, triển khai các chỉ đạo của Bộ Công an trong quá trình triển khai thực hiện. Tham mưu lựa chọn đơn vị nhà thầu theo đúng quy định, nhà tài trợ có đủ năng lực, kinh nghiệm, tư cách pháp nhân đảm bảo đúng lộ trình thực hiện…

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nghệ An và các tổ chức chính trị xã hội có nhiệm vụ chủ trì, phối hợp với các tổ chức, đơn vị liên quan kêu gọi, huy động các nguồn lực hỗ trợ các địa phương trong quá trình triển khai xây dựng nền móng và hỗ trợ vận chuyển trong quá trình triển khai lắp đặt nhà cho các đối tượng được thụ hưởng. Phối hợp với các sở, ban, ngành và UBND các huyện tổ chức tuyên truyền, phổ biến việc thực hiện triển khai xây dựng nhà cho người nghèo trên địa bàn.

Lực lượng Công an hỗ trợ xây dựng nhà ở cho hộ nghèo. Ảnh: Minh Khôi
Lực lượng Công an hỗ trợ xây dựng nhà ở cho hộ nghèo. Ảnh: Minh Khôi

UBND các huyện Kỳ Sơn, Tương Dương, Quế Phong, Con Cuông, Anh Sơn, Thanh Chương có trách nhiệm tham mưu Ban chỉ đạo của huyện, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên (yêu cầu cả hệ thống chính trị xã hội phải vào cuộc). Trong đó, phân công nhiệm vụ cho mỗi đồng chí trong Ban chỉ đạo phụ trách và chịu trách nhiệm tại một hoặc nhiều bản, thôn, xóm; phối hợp rà soát, lập danh sách đảm bảo đúng đối tượng; chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra, giám sát quá trình tổ chức thực hiện xây dựng, sửa chữa nhà, đến nghiệm thu, bàn giao cho từng hộ gia đình và thanh quyết toán theo đúng quy định.

Tổ chức khảo sát, xét duyệt và lập danh sách các đối tượng thuộc diện được tặng nhà tại địa bàn các xã bảo đảm đúng quy chế, quy định của UBND tỉnh trước ngày 22/3/2023. Tổ chức ký kết hợp đồng thực hiện triển khai xây dựng nhà. Làm việc, thống nhất với các hộ gia đình về bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công triển khai thực hiện. Vận động hộ gia đình cùng tham gia thi công xây dựng nhà.

Ngoài ra, các huyện còn có nhiệm vụ chủ trì xây dựng phương án, tính toán phương án vận chuyển, phân công lực lượng tham gia (cán bộ, đảng viên, nhân dân và hộ gia đình) để vận chuyển nguyên vật liệu làm nhà, lập kế hoạch tiến độ thi công chi tiết tới từng hộ dân. Vận động các tổ chức, cá nhân ủng hộ, giúp đỡ về tiền và ngày công, nguyên vật liệu để hỗ trợ làm móng, nền nhà; phải bảo đảm đúng lộ trình đã đề ra. Tham mưu kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn quá trình làm móng, nền nhà cho các hộ gia đình. Hướng dẫn UBND cấp xã việc nghiệm thu, bàn giao nhà đã xây dựng cho các hộ gia đình theo đúng quy định. Chỉ đạo UBND cấp xã thường xuyên kiểm tra, giám sát việc xây dựng nhà theo thiết kế đã được phê duyệt. Chủ trì, phối hợp với đơn vị thi công và chủ hộ nghiệm thu, xác nhận khối lượng xây dựng hoàn thành theo giai đoạn và xác nhận hoàn thành công trình đưa vào sử dụng theo hướng dẫn của UBND huyện.

tin mới

[Infographics] Những điểm nhấn Lễ hội du lịch Cửa Lò 2024

[Infographics] Những điểm nhấn Lễ hội du lịch Cửa Lò 2024

(Baonghean.vn) - Năm 2024, lễ hội du lịch Cửa Lò hướng đến quảng bá các giá trị văn hóa, vẻ đẹp của vùng đất và con người Cửa Lò đến du khách trong nước và quốc tế. Theo đó, Cửa Lò sẽ tổ chức chuỗi hoạt động thiết thực tạo điểm nhấn chào mừng kỷ niệm 30 năm thành lập Thị xã Cửa Lò.

Xu hướng du lịch dịp lễ 30/4 và 1/5 ở Nghệ An

Xu hướng du lịch dịp lễ 30/4 và 1/5 ở Nghệ An

(Baonghean.vn)- Biến động giá vé máy bay khiến xu hướng du lịch trong kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5 năm nay ở Nghệ An ít nhiều có thay đổi. Theo đó, những tour đường bộ, điểm đến gần được nhiều du khách lựa chọn để tham quan, trải nghiệm trong kỳ nghỉ.