#kết luận số 100

1 kết quả

Lãnh đạo huyện Tương Dương nắm bắt thông tin thực hiệm nhiệm vụ tại xã Xiêng My. Ảnh tư liệu

Khen thưởng 6 tập thể, 5 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác dư luận xã hội

(Baonghean.vn) - Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nghệ An đã trao Giấy khen cho 6 tập thể và 5 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Kết luận số 100-KL/TW ngày 18/8/2014 của Ban Bí thư Trung ương về “Đổi mới và nâng cao chất lượng công tác điều tra, nắm bắt, nghiên cứu dư luận xã hội”.