Kết quả lấy phiếu tín nhiệm các chức danh do HĐND tỉnh Nghệ An bầu

Mai Hoa 11/12/2018 12:06

(Baonghean.vn) - Sáng 11/12, kỳ họp thứ 8, HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2016– 2021 tiến hành lấy phiếu tín nhiệm đối với 29 chức danh do HĐND tỉnh bầu.

Đồng chí Nguyễn Xuân Sơn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh điều hành phiên lấy phiếu tín nhiệm đối với các chức danh do HĐND tỉnh bầu. Ảnh: Thành Cường
Đồng chí Nguyễn Xuân Sơn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh điều hành phiên lấy phiếu tín nhiệm đối với các chức danh do HĐND tỉnh bầu. Ảnh: Thành Cường


Ông Nguyễn Xuân Sơn – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và 2 Phó Chủ tịch HĐND tỉnh: Cao Thị Hiền, Hoàng Viết Đường điều hành kỳ họp.

Tham dự kỳ họp có các ông Nguyễn Đắc Vinh - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Thái Thanh Quý - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Văn Thông – Phó Bí thư Tỉnh ủy; các đại biểu Quốc hội tỉnh; các ông, bà trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành cấp tỉnh và các huyện, thành, thị xã.

Trước khi tiến hành các thủ tục lấy phiếu tín nhiệm, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Xuân Sơn đã quán triệt: Đây là nội dung giám sát đặc biệt quan trọng, thể hiện sự ghi nhận, đánh giá của HĐND tỉnh đối với những nỗ lực, cố gắng trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao từ đầu nhiệm kỳ đến nay của người được lấy phiếu tín nhiệm.

Trên cơ sở lắng nghe ý kiến, kiến nghị của cử tri và qua thực tiễn hoạt động giám sát của mình, mỗi đại biểu HĐND tỉnh cần thực hiện việc đánh giá với tinh thần trách nhiệm, dân chủ, khách quan.

Tiếp đó, thay mặt chủ tọa kỳ họp, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Cao Thị Hiền đã đọc dự thảo tờ trình về danh sách những người được lấy phiếu tín nhiệm tại kỳ họp thứ 8, HĐND tỉnh để xin ý kiến của đại biểu HĐND tỉnh.Theo đó, danh sách được lấy phiếu tín nhiệm kỳ này gồm 29 vị.

Các đại biểu HĐND tỉnh bỏ phiếu tín nhiệm các chức danh do HĐND tỉnh bầu. Ảnh: Thành Cường
Các đại biểu HĐND tỉnh bỏ phiếu tín nhiệm các chức danh do HĐND tỉnh bầu. Ảnh: Thành Cường

Trên cơ sở kết quả phiếu bầu, HĐND tỉnh đã biểu quyết thông qua Nghị quyết xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với những người giữ chức vụ do HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2016-2021 bầu.

Kết quả lấy phiếu tín nhiệm 29 chức danh do HĐND tỉnh bầu:

1. Ông Nguyễn Xuân Sơn, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh.

+ Số phiếu tín nhiệm cao: 80 phiếu (chiếm 90,91% tổng số đại biểu HĐND tỉnh).

+ Số phiếu tín nhiệm: 02 phiếu (chiếm 2,27% tổng số đại biểu HĐND tỉnh).

+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 01 phiếu (chiếm 1,14% tổng số đại biểu HĐND tỉnh).

2. Bà Cao Thị Hiền, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh.

+ Số phiếu tín nhiệm cao: 81 phiếu (chiếm 92,05% tổng số đại biểu HĐND tỉnh).

+ Số phiếu tín nhiệm: 01 phiếu (chiếm 1,14% tổng số đại biểu HĐND tỉnh).

+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 01 phiếu (chiếm 1,14% tổng số đại biểu HĐND tỉnh).

3. Ông Hoàng Viết Đường, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh.

+ Số phiếu tín nhiệm cao: 73 phiếu (chiếm 82,95% tổng số đại biểu HĐND tỉnh).

+ Số phiếu tín nhiệm: 10 phiếu (chiếm 11,36% tổng số đại biểu HĐND tỉnh).

+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 0 phiếu (chiếm 0 % tổng số đại biểu HĐND tỉnh).

4. Ông Phan Đức Đồng, Trưởng Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh.

+ Số phiếu tín nhiệm cao: 73 phiếu (chiếm 82,95% tổng số đại biểu HĐND tỉnh).

+ Số phiếu tín nhiệm: 10 phiếu (chiếm 11,36% tổng số đại biểu HĐND tỉnh).

+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 0 phiếu (chiếm 0 % tổng số đại biểu HĐND tỉnh).

5. Ông Lê Hồng Vinh, Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh.

+ Số phiếu tín nhiệm cao: 77 phiếu (chiếm 87,50% tổng số đại biểu HĐND tỉnh).

+ Số phiếu tín nhiệm: 5 phiếu (chiếm 5,68% tổng số đại biểu HĐND tỉnh).

+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 01 phiếu (chiếm 1,14% tổng số đại biểu HĐND tỉnh).

6. Bà Lô Thị Kim Ngân, Trưởng Ban Dân tộc Hội đồng nhân dân tỉnh.

+ Số phiếu tín nhiệm cao: 62 phiếu (chiếm 70,45% tổng số đại biểu HĐND tỉnh).

+ Số phiếu tín nhiệm: 19 phiếu (chiếm 21,59% tổng số đại biểu HĐND tỉnh).

+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 02 phiếu (chiếm 2,27% tổng số đại biểu HĐND tỉnh).

7. Ông Phạm Văn Hóa, Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh.

+ Số phiếu tín nhiệm cao: 62 phiếu (chiếm 70,45% tổng số đại biểu HĐND tỉnh).

+ Số phiếu tín nhiệm: 20 phiếu (chiếm 22,72% tổng số đại biểu HĐND tỉnh).

+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 01 phiếu (chiếm 1,14% tổng số đại biểu HĐND tỉnh).

8. Ông Lê Minh Thông, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.

+ Số phiếu tín nhiệm cao: 64 phiếu (chiếm 72,73% tổng số đại biểu HĐND tỉnh).

+ Số phiếu tín nhiệm: 16 phiếu (chiếm 18,18% tổng số đại biểu HĐND tỉnh).

+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 03 phiếu (chiếm 3,41% tổng số đại biểu HĐND tỉnh).

9. Ông Huỳnh Thanh Điền, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.

+ Số phiếu tín nhiệm cao: 64 phiếu (chiếm 72,73% tổng số đại biểu HĐND tỉnh).

+ Số phiếu tín nhiệm: 15 phiếu (chiếm 17,05% tổng số đại biểu HĐND tỉnh).

+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 04 phiếu (chiếm 4,55% tổng số đại biểu HĐND tỉnh).

10. Ông Lê Ngọc Hoa, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.

+ Số phiếu tín nhiệm cao: 64 phiếu (chiếm 72,73% tổng số đại biểu HĐND tỉnh).

+ Số phiếu tín nhiệm: 14 phiếu (chiếm 15,91% tổng số đại biểu HĐND tỉnh).

+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 04 phiếu (chiếm 4,55% tổng số đại biểu HĐND tỉnh).

11. Ông Đinh Viết Hồng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.

+ Số phiếu tín nhiệm cao: 66 phiếu (chiếm 75,00% tổng số đại biểu HĐND tỉnh).

+ Số phiếu tín nhiệm: 16 phiếu (chiếm 18,18% tổng số đại biểu HĐND tỉnh).

+ Số phiếu tín nhiệm thấp : 01 phiếu (chiếm 1,14% tổng số đại biểu HĐND tỉnh).

12. Ông Nguyễn Hữu Cầu, Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Công an tỉnh.

+ Số phiếu tín nhiệm cao: 77 phiếu (chiếm 87,50% tổng số đại biểu HĐND tỉnh).

+ Số phiếu tín nhiệm : 05 phiếu (chiếm 5,68% tổng số đại biểu HĐND tỉnh).

+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 01 phiếu (chiếm 1,14% tổng số đại biểu HĐND tỉnh).

13. Ông Trần Văn Hùng, Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh.

+ Số phiếu tín nhiệm cao: 75 phiếu (chiếm 85,23% tổng số đại biểu HĐND tỉnh).

+ Số phiếu tín nhiệm: 8 phiếu (chiếm 9,09% tổng số đại biểu HĐND tỉnh).

+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 0 phiếu (chiếm 0 % tổng số đại biểu HĐND tỉnh).

14. Bà Nguyễn Thị Kim Chi, Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo.

+ Số phiếu tín nhiệm cao: 58 phiếu (chiếm 65,91% tổng số đại biểu HĐND tỉnh).

+ Số phiếu tín nhiệm: 21 phiếu (chiếm 23,86% tổng số đại biểu HĐND tỉnh).

+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 4 phiếu (chiếm 4,55% tổng số đại biểu HĐND tỉnh).

15. Ông Lê Đức Cường, Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh, Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh.

+ Số phiếu tín nhiệm cao: 62 phiếu (chiếm 70,45% tổng số đại biểu HĐND tỉnh).

+ Số phiếu tín nhiệm: 17 phiếu (chiếm 19,32% tổng số đại biểu HĐND tỉnh).

+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 03 phiếu (chiếm 3,41% tổng số đại biểu HĐND tỉnh).

16. Ông Nguyễn Mạnh Cường, Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Du lịch.

+ Số phiếu tín nhiệm cao: 49 phiếu (chiếm 55,68% tổng số đại biểu HĐND tỉnh).

+ Số phiếu tín nhiệm: 27 phiếu (chiếm 30,68% tổng số đại biểu HĐND tỉnh).

+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 06 phiếu (chiếm 6,82% tổng số đại biểu HĐND tỉnh).

17. Ông Nguyễn Văn Độ, Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư.

+ Số phiếu tín nhiệm cao: 63 phiếu (chiếm 71,59% tổng số đại biểu HĐND tỉnh).

+ Số phiếu tín nhiệm: 17 phiếu (chiếm 19,32% tổng số đại biểu HĐND tỉnh).

+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 3 phiếu (chiếm 3,41% tổng số đại biểu HĐND tỉnh).

18. Ông Lương Thanh Hải, Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh, Trưởng Ban Dân tộc tỉnh.

+ Số phiếu tín nhiệm cao: 52 phiếu (chiếm 59,09% tổng số đại biểu HĐND tỉnh).

+ Số phiếu tín nhiệm: 26 phiếu (chiếm 29,55% tổng số đại biểu HĐND tỉnh).

+ Số phiếu tín nhiệm thấp : 03 phiếu (chiếm 3,41% tổng số đại biểu HĐND tỉnh).

19. Ông Nguyễn Xuân Hải, Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính.

+ Số phiếu tín nhiệm cao: 74 phiếu (chiếm 84,09% tổng số đại biểu HĐND tỉnh).

+ Số phiếu tín nhiệm: 06 phiếu (chiếm 6,82% tổng số đại biểu HĐND tỉnh).

+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 02 phiếu (chiếm 2,27% tổng số đại biểu HĐND tỉnh).

20. Ông Hoàng Quốc Hào, Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tư pháp.

+ Số phiếu tín nhiệm cao: 64 phiếu (chiếm 72,73% tổng số đại biểu HĐND tỉnh).

+ Số phiếu tín nhiệm: 15 phiếu (chiếm 17,05% tổng số đại biểu HĐND tỉnh).

+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 04 phiếu (chiếm 4,55% tổng số đại biểu HĐND tỉnh).

21. Ông Hoàng Nghĩa Hiếu, Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

+ Số phiếu tín nhiệm cao: 63 phiếu (chiếm 71,59% tổng số đại biểu HĐND tỉnh).

+ Số phiếu tín nhiệm: 16 phiếu (chiếm 18,18% tổng số đại biểu HĐND tỉnh).

+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 04 phiếu (chiếm 4,55% tổng số đại biểu HĐND tỉnh).

22. Ông Lê Bá Hùng, Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông.

+ Số phiếu tín nhiệm cao: 48 phiếu (chiếm 54,55% tổng số đại biểu HĐND tỉnh).

+ Số phiếu tín nhiệm: 30 phiếu (chiếm 34,09% tổng số đại biểu HĐND tỉnh).

+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 05 phiếu (chiếm 5,68% tổng số đại biểu HĐND tỉnh).

23. Ông Nguyễn Hồng Kỳ, Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Giao thông - vận tải.

+ Số phiếu tín nhiệm cao: 57 phiếu (chiếm 64,77% tổng số đại biểu HĐND tỉnh).

+ Số phiếu tín nhiệm: 22 phiếu (chiếm 25,00% tổng số đại biểu HĐND tỉnh).

+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 03 phiếu (chiếm 3,41% tổng số đại biểu HĐND tỉnh).

24. Ông Vi Văn Sửu, Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh, Chánh Thanh tra tỉnh.

+ Số phiếu tín nhiệm cao: 65 phiếu (chiếm 73,86% tổng số đại biểu HĐND tỉnh).

+ Số phiếu tín nhiệm: 15 phiếu (chiếm 17,05% tổng số đại biểu HĐND tỉnh).

+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 03 phiếu (chiếm 3,41% tổng số đại biểu HĐND tỉnh).

25. Ông Hoàng Văn Tám, Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Công thương.

+ Số phiếu tín nhiệm cao: 44 phiếu (chiếm 50,00% tổng số đại biểu HĐND tỉnh).

+ Số phiếu tín nhiệm: 33 phiếu (chiếm 37,50% tổng số đại biểu HĐND tỉnh).

+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 06 phiếu (chiếm 6,82% tổng số đại biểu HĐND tỉnh).

26. Ông Hồ Mậu Thanh, Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao.

+ Số phiếu tín nhiệm cao: 41 phiếu (chiếm 46,59% tổng số đại biểu HĐND tỉnh).

+ Số phiếu tín nhiệm: 31 phiếu (chiếm 35,23% tổng số đại biểu HĐND tỉnh).

+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 9 phiếu (chiếm 10,23% tổng số đại biểu HĐND tỉnh).

27. Ông Đậu Văn Thanh, Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ.

+ Số phiếu tín nhiệm cao: 67 phiếu (chiếm 76,14% tổng số đại biểu HĐND tỉnh).

+ Số phiếu tín nhiệm: 10 phiếu (chiếm 11,36% tổng số đại biểu HĐND tỉnh).

+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 04 phiếu (chiếm 4,55% tổng số đại biểu HĐND tỉnh).

28. Ông Trần Quốc Thành, Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ.

+ Số phiếu tín nhiệm cao: 54 phiếu (chiếm 61,36% tổng số đại biểu HĐND tỉnh).

+ Số phiếu tín nhiệm: 26 phiếu (chiếm 29,55% tổng số đại biểu HĐND tỉnh).

+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 01 phiếu (chiếm 1,14% tổng số đại biểu HĐND tỉnh).

29. Ông Võ Duy Việt, Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường.

+ Số phiếu tín nhiệm cao: 64 phiếu (chiếm 72,73% tổng số đại biểu HĐND tỉnh).

+ Số phiếu tín nhiệm: 11 phiếu (chiếm 12,50% tổng số đại biểu HĐND tỉnh).

+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 6 phiếu (chiếm 6,82% tổng số đại biểu HĐND tỉnh).

Kết quả lấy phiếu tín nhiệm các chức danh do HĐND tỉnh Nghệ An bầu
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO