Khắc phục bất cập trong giải quyết đơn thư KNTC thu hồi đất, bồi thường GPMB

(Baonghean.vn) - Đây là kiến nghị của Thanh tra tỉnh tại cuộc làm việc với Đoàn Giám sát thuộc Đoàn ĐBQH tỉnh về việc thi hành pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo liên quan đến việc thu hồi đất, bồi thường GPMB để thực hiện các dự án trên địa bàn tỉnh chiều 12/9.
Chánh Thanh tra tỉnh Vi Văn Sửu đề xuất tăng cường các giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các chủ trương, chính sách, pháp luật về đất đai, bồi thường GPMB để hạn chế đơn thư, KNTC của công dân. Ảnh: Thanh Lê

Giai đoạn 2016 đến tháng 6/2018, Thanh tra tỉnh đã tiếp 218 lượt công dân đến khiếu nại, tố cáo và kiến nghị phản ánh, trong đó liên quan đến đất đai là 130 lượt. Tổng số đơn thư KNTC, kiến nghị phản ánh tranh chấp đất đai phát sinh tại cơ quan Thanh tra tỉnh là 1.019 đơn.

Trong đó, khiếu nại 238 đơn, tố cáo 204 đơn, kiến nghị phản ánh 519 đơn, tranh chấp đất đai 58 đơn. Thanh tra tỉnh đã chuyển đến cơ quan thẩm quyền 150 đơn, 71 đơn trả lại và hướng dẫn công dân đến cơ quan có thẩm quyền, lưu 798 đơn do trùng lặp, không rõ địa chỉ, nặc danh và đã hướng dẫn, trả lời công dân.

Thanh tra tỉnh đã tham mưu giải quyết 11 vụ việc KNTC (đã kết thúc 10 vụ việc, đang giải quyết 1 vụ việc) thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh; thực hiện 77 vụ việc kiểm tra, rà soát do cấp huyện, ngành đề xuất; thực hiện 155 đầu việc khác liên quan đến KNTC,…

Phó Chánh Văn phòng Quốc hội tỉnh Trần Nhật Minh phát biểu tại cuộc làm việc. Ảnh: Thanh Lê

Ông Vi Văn Sửu - Chánh Thanh tra tỉnh phản ánh Luật Tiếp công dân và Luật Tổ chức chính quyền địa phương còn có những chồng chéo. Cụ thể, Luật Tiếp công dân yêu cầu Chủ tịch UBND huyện, tỉnh phải trực tiếp công dân nhưng Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ra đời sau lại quy định Chủ tịch huyện, tỉnh có thể ủy quyền cho các phó chủ tịch giải quyết. Đề nghị Đoàn ĐBQH tỉnh kiến nghị Quốc hội sửa đổi thống nhất trong quy định tiếp công dân.

Đại diện Thanh tra tỉnh giải trình làm rõ nội dung đoàn giám sát quan tâm. Ảnh: Thanh Lê

Người đứng đầu Thanh tra tỉnh kiến nghị: KNTC liên quan đến lĩnh vực đất đai, bồi thường GPMB hiện nay chiếm tỷ lệ cao trong công các nội dung KNTC của công dân. Vì vậy, đề nghị Đoàn ĐBQH tỉnh đề xuất Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ ban hành các văn bản pháp luật và hướng dẫn thi hành, đồng thời đề ra các giải pháp tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các chủ trương, chính sách, pháp luật về đất đai, bồi thường GPMB để hạn chế đơn thư, KNTC của công dân.

Thanh tra tỉnh phản ánh bất cập trong công tác thanh tra liên quan thu hồi đất không có ảnh xác định hiện trạng nên không có cơ sở để làm việc. Đề nghị Quốc hội bổ sung quy định về yêu cầu có ảnh hiện trạng trong thu hồi đất, bồi thường GPMB để có cơ sở giải quyết, dễ hơn cho công tác thanh tra kiểm tra về sau.

Quang cảnh cuộc làm việc. Ảnh: Thanh Lê

Đánh giá cao công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư KNTC của Thanh tra tỉnh, Phó trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Trần Văn Mão đề nghị thời gian tới, Thanh tra tỉnh cần chủ động tham mưu cho UBND tỉnh ban hành các văn bản công tác giải quyết KNTC.

Phát huy vai trò chức năng, Thanh tra tỉnh cần quyết liệt tham mưu cho UBND tỉnh giải quyết giải quyết các vụ việc tồn đọng, kéo dài, phức tạp, tránh điểm nóng, đảm bảo an ninh, trật tự an toàn xã hội; phối hợp tốt với các ngành làm tốt công tác giải quyết đơn thư GPMB. 

Cùng đó, làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật đến tận người dân, tăng cường đối thoại với công dân để hạn chế bớt đơn thư, KNTC,...