Khắc phục việc lãnh đạo cơ quan, đơn vị áp đặt, nặng lời với cán bộ, công chức

(Baonghean.vn) - Vẫn còn tình trạng một số đơn vị quản lý nhà nước, doanh nghiệp chưa coi trọng thực hiện quy chế dân chủ (QCDC) trong cơ quan mình; đặc biệt là một số lãnh đạo còn sử dụng “quyền” và ý chí lãnh đạo để áp đặt, thậm chí là nặng lời với cán bộ, công chức, người lao động; dẫn đến chưa phát huy được trí tuệ, đóng góp của đội ngũ vì nhiệm vụ chung.
Sáng 13/3, Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở tỉnh tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2019. Các đồng chí: Lê Hồng Vinh - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Mạnh Khôi – Phó Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy chủ trì hội nghị. Ảnh: Mai Hoa
Xây dựng 90 điểm sáng QCDC cơ sở

Năm 2018, công tác quy chế dân chủ cơ sở tiếp tục được cấp ủy, chính quyền các cấp, cơ quan, đơn vị quan tâm đẩy mạnh, nâng cao hiệu quả. Ở cấp xã, việc thực hiện QCDC ở cấp xã theo Pháp lệnh 34 gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị ở địa phương, đề cao yếu tố công khai để dân biết, dân bàn, dân quyết định, dân giám sát vào các kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, chương trình nông thôn mới, các công trình, dự án; tạo điều kiện thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, nhất là xây dựng NTM.

Hoạt động đối thoại trực tiếp giữa chính quyền cơ sở với người dân được mở rộng cũng là diễn đàn quan trọng phát huy QCDC ở cơ sở, quyền làm chủ của nhân dân.

Ban Thanh tra nhân dân, Ban giám sát cộng đồng cơ sở hoạt động cụ thể, thực chất hơn. Trong năm 2018, toàn tỉnh xây dựng 90 điểm sáng về thực hiện QCDC cơ sở.

Viêc thực hiện QCDC cơ sở trong các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp cũng được tăng cường, tác động tích cực đến việc hoàn thành nhiệm vụ ở từng đơn vị; chăm lo đến quyền và lợi ích của công chức, viên chức, người lao động; từng bước khắc phục bệnh quan liêu, xem thường người lao động và cấp dưới của mình.
Trưởng ban Dân vận Thành ủy Vinh - Lê Quốc Hồng khẳng định, thông qua hoạt động đối thoại, giải quyết kiếu nại của công dân đã góp phần thực hiện tốt QCDC cơ sở ở thành phố. Ảnh: Mai Hoa

Phát biểu tại hội nghị, bên cạnh đánh giá cao sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy và thực hiện của chính quyền, MTTQ và các đoàn thể các cấp, các cơ quan, đơn vị về QCDC cơ sở; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Hồng Vinh cũng nêu lên một số tồn tại, hạn chế cần khắc phục trong thời gian tới. Đáng quan tâm là việc thực hiện QCDC cơ sở trong khối cơ quan, doanh nghiệp còn hạn chế, có nơi còn mang tính hình thức.

Một số nơi chưa công khai đầy đủ các quy trình, thủ tục giải quyết các vấn đề liên quan đến công dân và doanh nghiệp, như quản lý sử dụng đất đai; thủ tục đầu tư xây dựng, đền bù giải phóng mặt bằng, các khoản thu, các loại phí, quỹ, các chế độ chính sách được hưởng của người dân.
Đồng chí Lê Hồng Vinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cho rằng, vẫn còn tình trạng một số đơn vị quản lý nhà nước, doanh nghiệp chưa coi trọng thực hiện QCDC trong cơ quan mình. Ảnh: Mai Hoa

Vẫn còn tình trạng một số đơn vị quản lý nhà nước, doanh nghiệp chưa coi trọng thực hiện QCDC trong cơ quan mình; đặc biệt là một số lãnh đạo còn sử dụng “quyền” và ý chí lãnh đạo để áp đặt, thậm chí là nặng lời với cán bộ, công chức, người lao động; dẫn đến chưa phát huy được trí tuệ, đóng góp của đội ngũ vì nhiệm vụ chung.

Dịp này, UBND tỉnh tặng Bằng khen cho 9 tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện QCDC cơ sở năm 2018. Ảnh: Mai Hoa

Tăng cường nắm bắt những bức xúc ở cơ sở

Triển khai thực hiện QCDC năm 2019, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Hồng Vinh nhấn mạnh, năm 2019 là năm tăng tốc thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu Đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2015 - 2020 và kế hoạch Nhà nước 5 năm (2016 – 2020).

Bởi vậy, các cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện QCDC cơ sở; chú trọng chiều sâu, công khai, minh bạch trong lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện các nhiệm vụ chính trị ở mỗi cấp, mỗi ngành, đơn vị và tập trung giải quyết kịp thời các nhu cầu, mong muốn chính đáng của nhân dân, người lao động; gắn với tăng cường phối hợp kiểm tra, giám sát, hạn chế những bức xúc, điểm “nóng” có thể xảy ra do thực hiện không tốt QCDC cơ sở; nắm bắt kịp thời bức xúc nổi cộm, tham mưu cho cấp ủy, chính quyền giải quyết.

“Việc thực hiện tốt QCDC cơ sở là giải pháp quan trọng tạo sự đồng thuận, tăng cường khối đoàn kết trong các tầng lớp nhân dân, thúc đẩy việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị ở mỗi cấp, mỗi ngành, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp" – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Hồng Vinh khẳng định.

Hội nghị cũng được nghe quán triệt Nghị định 149-NĐ/CP về thực hiện QCDC tại nơi làm việc.