Khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân sự tỉnh Nghệ An lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

(Baonghean.vn) - Sáng 16/7, tại TP. Vinh, Đảng bộ Quân sự tỉnh Nghệ An khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 với sự tham gia của 140 đại biểu chính thức.

Dự Đại hội về phía Quân khu 4 có các đồng chí: Trung tướng Trần Võ Dũng - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 4; Trung tướng Nguyễn Doãn Anh - Phó Bí thư Đảng ủy, Tư lệnh Quân khu 4 và đại biểu các cơ quan Quân khu.

Dự Đại hội về phía tỉnh Nghệ An có các đồng chí: Thái Thanh Quý - Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh; Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Tỉnh ủy; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo các ban, ngành của tỉnh và các huyện, thành, thị ủy.

Các đại biểu thực hiện nghi thức chào cờ tại Đại hội. Ảnh: Thành Duy

Đại hội được tiến hành theo phương châm: “Dân chủ - Kỷ cương - Phát triển” với chủ đề: “Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ; tăng cường kỷ luật, kỷ cương; đoàn kết, đổi mới, sáng tạo; xây dựng lực lượng vũ trang tỉnh vững mạnh, thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao”.

5 năm qua, Đảng bộ Quân sự tỉnh có nhiều đổi mới trong triển khai thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, Nhà nước, chỉ thị, mệnh lệnh của cấp trên về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng. 

Đảng bộ cũng chủ động đề ra nhiều biện pháp hiệu quả lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện quyết liệt, sáng tạo, hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ, chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân sự tỉnh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2015 - 2020 đề ra.

Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội. Ảnh: Thành Duy

Đảng bộ đã tham mưu lãnh đạo xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh; thế trận và tiềm lực khu vực phòng thủ tiếp tục được củng cố, tăng cường. Chất lượng tổng hợp, sức mạnh, trình độ, khả năng sẵn sàng chiến đấu của lực lượng vũ trang tỉnh được nâng lên, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. 

Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng được nâng cao; cán bộ, đảng viên phát huy tốt vai trò, trách nhiệm và hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao.

Những kết quả đạt được đã góp phần quan trọng giữ ổn định chính trị trên địa bàn, tạo điều kiện thuận lợi để kinh tế - xã hội tỉnh nhà phát triển; góp phần tô thắm thêm phẩm chất, truyền thống vẻ vang Bộ đội Cụ Hồ trong thời kỳ mới trên quê hương Xô viết Anh hùng. 
Phát biểu khai mạc Đại hội, đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh nhấn mạnh, Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân sự tỉnh diễn ra trong bối cảnh đặt ra yêu cầu ngày càng cao đối với nhiệm vụ quân sự, quốc phòng của tỉnh trong nhiệm kỳ tới.    
Đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh phát biểu khai mạc Đại hội. Ảnh: Thành Duy

Đại hội lần này có nhiệm vụ rất quan trọng, đó là tổng kết việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân sự tỉnh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2015 - 2020 và xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp lãnh đạo và Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Đại hội cũng sẽ bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Quân sự tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025 và bầu Đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Nghệ An lần thứ XIX; thảo luận đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện của Trung ương trình Đại hội lần thứ XIII của Đảng, dự thảo Báo cáo Chính trị Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân khu 4 lần thứ XI, dự thảo Báo cáo chính trị của Đảng bộ tỉnh Nghệ An lần thứ XIX.

“Để hoàn thành trọng trách trên, đòi hỏi mỗi đại biểu đại hội phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung trí tuệ, phát huy tinh thần dân chủ, đoàn kết, sáng tạo thực hiện thắng lợi nội dung, chương trình Đại hội đề ra", Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh nhấn mạnh.

Toàn cảnh Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân sự tỉnh lần thứ XIII. Ảnh: Thành Duy

Đại hội đã tiến hành thảo luận dự thảo Báo cáo chính trị, Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Đảng bộ Quân sự tỉnh nhiệm kỳ 2015 - 2020, Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội và nghe kết luận của Đoàn Chủ tịch; thảo luận, kết luận ý kiến đóng góp vào các dự thảo văn kiện Trung ương trình Đại hội XIII của Đảng.

Thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đồng chí Nguyễn Văn Thông – Phó Bí thư Tỉnh ủy có bài phát biểu chỉ đạo Đại hội, ghi nhận những kết quả trong nhiệm kỳ 2015 - 2020 của Đảng bộ Quân sự tỉnh; đồng tình cao phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của nhiệm kỳ 2020 - 2025 được thể hiện tại các báo cáo trình Đại hội và lưu ý, nhấn mạnh những nội dung trọng tâm đối với Đại hội.

Đồng chí Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Tỉnh ủy phát biểu chỉ đạo tại Đại hội. Ảnh: Thành Duy

Thay mặt Ban Thường vụ Đảng ủy Quân khu 4, Trung tướng Nguyễn Doãn Anh - Phó Bí thư Đảng ủy, Tư lệnh Quân khu phát biểu chỉ đạo tại Đại hội. Đồng chí đánh giá, trong nhiệm kỳ qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Thường vụ Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu; thường xuyên, trực tiếp là Tỉnh ủy, UBND tỉnh Nghệ An, Đảng bộ Quân sự và lực lượng vũ trang tỉnh luôn kiên định, vững vàng, thực sự là lực lượng chính trị tin cậy, lực lượng chiến đấu trung thành của Đảng và nhân dân, thực hiện tốt chức năng “Đội quân chiến đấu” - “Đội quân công tác” - “Đội quân lao động sản xuất”.

Tư lệnh Quân khu 4 cũng lưu ý 4 nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ mới. Trước hết là thường xuyên quán triệt, nắm vững đường lối quân sự, chính trị, của Đảng, nghị quyết của Đảng ủy Quân khu, Tỉnh ủy và thực tiễn địa bàn Nghệ An để làm tốt công tác tham mưu với Tỉnh ủy, UBND tỉnh trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ quân sự, quốc phòng; phát huy vai trò nòng cốt xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, xây dựng khu vực phòng thủ tỉnh ngày càng vững chắc trong thế trận phòng thủ cơ bản của Quân khu; xây dựng lực lượng dự bị hùng hậu, dân quân tự về vững mạnh, rộng khắp.

Trung tướng Nguyễn Doãn Anh - Phó Bí thư Đảng ủy, Tư lệnh Quân khu 4 phát biểu chỉ đạo Đại hội. Ảnh: Thành Duy

Đảng bộ Quân sự tỉnh cần tiếp tục đẩy mạnh xây dựng lực lượng vũ trang tỉnh vững mạnh về chính trị, tư tưởng, làm cơ sở nâng cao chất lượng tổng hợp và sức chiến đấu cao; tiếp tục thực hiện có hiệu quả Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”.

Trung tướng Nguyễn Doãn Anh cũng yêu cầu nâng cao chất lượng huấn luyện cho các đối tượng, tích cực nghiên cứu đổi mới công tác huấn luyện bộ đội đáp ứng yêu cầu phát triển khoa học quân sự, cách đánh và đối tượng tác chiến; phấn đấu đến năm 2025, lực lượng vũ trang tỉnh được Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang trong thời kỳ đổi mới như Báo cáo chính trị đã xác định.

Đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh cùng đoàn chủ tịch bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Quân sự tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025. Ảnh: Thành Duy
Đại tá Nguyễn Ngọc Hà - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh cùng các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Quân sự tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025. Ảnh: Thành Duy

Cũng trong phiên làm việc, Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Quân sự tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025. 

Tin liên quan

Những giải pháp lãnh đạo thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân sự tỉnh

Những giải pháp lãnh đạo thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân sự tỉnh

(Baonghean.vn) - Nhiệm kỳ 2015 - 2020, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Thường vụ Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 4, Thường trực Tỉnh ủy, UBND tỉnh, sự nỗ lực khắc phục khó khăn của cán bộ, đảng viên, LLVT tỉnh đã hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân sự tỉnh lần thứ XII đề ra.

Các tin khác