Khai mạc phiên họp thứ 5 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, phiên họp thứ 5 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) đã khai mạc sáng nay (19/12).

Phát biểu khai mạc phiên họp, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cho biết, phiên họp thứ 5 của UBTVQH dự kiến rất nhiều nội dung sẽ được đưa ra xem xét, thảo luận và sẽ được tiến hành từ ngày 19/12 đến hết buổi sáng 22/12.

Cụ thể, UBTVQH sẽ xem xét, thông qua Pháp lệnh án phí, lệ phí tòa án; Nghị quyết của UBTVQH ban hành quy chế lập, thẩm tra, trình Quốc hội quyết định dự toán ngân sách Nhà nước, phương án phân bổ ngân sách Trung ương; Chương trình hoạt động đối ngoại và hợp tác quốc tế của các cơ quan của Quốc hội năm 2017.

Hình ảnh phiên họp thứ 4 vừa qua.

Đồng thời, cho ý kiến về việc đánh giá kết quả kỳ họp thứ 2 và cho ý kiến bước đầu về việc chuẩn bị kỳ họp thứ 3 của Quốc hội khóa XIV; cho ý kiến về các dự thảo Nghị quyết của UBTVQH về thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản quy phạm pháp luật của Quốc hội, của UBTVQH… Cho ý kiến về việc ban hành Nghị định của Chính phủ quy định về một số cơ chế tài chính, ngân sách đặc thù cho cho Thủ đô Hà Nội; việc điều chỉnh kế hoạch vốn nước ngoài năm 2016, kéo dài thời gian thực hiện các dự án đầu tư xây dựng trụ sở cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài và bố trí vốn đầu tư cho các dự án của kiểm toán Nhà nước giai đoạn 2017-2020.

Cho ý kiến về 4 đề án của Kiểm toán Nhà nước gồm: Đề án về tổ chức, biên chế của Kiểm toán Nhà nước đến năm năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030; Đề án về vị trí việc làm của Kiểm toán Nhà nước; Đề án về chế độ tiền lương, phụ cấp, trang phục và chế độ ưu tiên đối với cán bộ, công chức của Kiểm toán Nhà nước; Đề án về kịch bản tổng thể tổ chức Đại hội các cơ quan kiểm toán tối cao châu Á lần thứ 14 năm 2018.

Nghe Chính phủ báo cáo về tình hình thực hiện Nghị quyết 1052 ngày 24/10/2015 về một số định hướng, nhiệm vụ và giải pháp để thúc đẩy quá trình hội nhập kinh tế quốc tế.

Để bảo đảm cho phiên họp đạt chất lượng cao, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đề nghị UBTVQH, các cơ quan, tổ chức có liên quan thực hiện nghiêm túc Quy chế làm việc của UBTVQH, dành thời gian dự họp đầy đủ, nghiên cứu tài liệu, tích cực đóng góp các ý kiến có chất lượng vào các dự thảo, báo cáo được đưa ra xem xét, quyết định trong phiên họp này.

Theo Chinhphu.vn