Khai mạc phiên trù bị Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Con Cuông nhiệm kỳ 2020 - 2025

(Baonghean.vn) - Hơn 240 đại biểu chính thức đại diện cho gần 5.000 đảng viên thuộc 43 tổ chức đảng cơ sở trong toàn huyện tham dự Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Con Cuông lần thứ XXVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025.
Chiều 28/5, Đảng bộ huyện Con Cuông tiến hành đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025, phiên trù bị. Đây là đơn vị đại hội điểm thứ hai cấp trên cơ sở của Đảng bộ tỉnh Nghệ An.
Dự chỉ đạo phiên trù bị có đồng chí Võ Thị Minh Sinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQ tỉnh; các đồng chí: Lương Thanh Hải - Trưởng ban Dân tộc tỉnh, Hồ Lê Ngọc - Phó Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy. Ảnh: Mai Hoa

Phát biểu khai mạc phiên trù bị, đồng chí Nguyễn Đình Hùng - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy nhấn mạnh, phiên trù bị là bước chuẩn bị quan trọng để góp phần tổ chức thành công đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Con Cuông lần thứ XXVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Vì vậy, đề nghị các đại biểu nêu cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, tập trung thảo luận nhằm đảm bảo tốt các mục tiêu, yêu cầu mà đại hội đề ra.  

Căn cứ Điều lệ Đảng và Quy định số 29-QĐ/TW, ngày 25/7/2016 của Ban Chấp hành Trung ương về thi hành Điều lệ Đảng, phiên trù bị tại đại hội tiến hành bầu Đoàn Chủ tịch đại hội gồm 9 đồng chí; bầu Đoàn thư ký đại hội gồm 2 đồng chí; Ban thẩm tra tư cách đại biểu gồm 5 đồng chí. Đoàn Chủ tịch cũng thông qua chương trình, nội quy đại hội, phổ biến quy chế bầu cử trong Đảng.

Đồng chí Nguyễn Đình Hùng - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy phát biểu khai mạc phiên trù bị. Ảnh: Mai Hoa
Phiên trù bị được nghe Ban Thường vụ Huyện ủy báo cáo tổng hợp ý kiến góp ý các dự thảo văn kiện đại hội và dự thảo Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện khóa XXVII.

Theo đó trong quá trình chuẩn bị tổ chức Đại hội Đảng bộ huyện khóa XXVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025, bằng nhiều hình thức khác nhau, Ban Thường vụ Huyện ủy Con Cuông đã tổ chức xin ý kiến rộng rãi cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân góp ý vào các dự thảo Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Báo cáo chính trị Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX.

Đồng chí Vi Văn Sơn - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện thông qua chương trình đại hội, Quy chế làm việc của đại hội, Quy chế bầu cử trong Đảng. Ảnh: Mai Hoa

Riêng dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025, ngoài lấy ý kiến góp ý của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, Ban Thường vụ Huyện ủy cũng đã xin ý kiến của các sở, ban, ngành chuyên môn cấp tỉnh; các ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy (chỉ đạo huyện).

Các đại biểu biểu quyết thống nhất thông qua chương trình đại hội phiên chính thức. Ảnh: Mai Hoa

Về góp ý dự thảo báo cáo chính trị Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, vấn đề được tập trung góp ý, bên cạnh thúc đẩy phát triển lâm nghiệp, trồng rừng sản xuất cần gắn thúc đẩy các ngành công nghiệp chế biến lâm nghiệp nhằm nâng cao giá trị kinh tế lâm nghiệp, gắn với đó là giải pháp cụ thể để phát triển nông nghiệp, nông thôn miền núi, vùng cao...

Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Con Cuông lần thứ XXVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 sẽ làm việc trong 3 ngày, từ ngày 28 đến ngày 30/5 với các nội dung quan trọng: Thông qua Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Con Cuông lần khóa XXVI nhiệm kỳ 2015 - 2020; Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XXVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020; Bầu Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XXVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025; Bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX nhiệm kỳ 2020 - 2025.