Khai mạc phiên trù bị Đại hội đại biểu Đảng bộ thị xã Thái Hòa lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 - 2025

(Baonghean.vn) - Đại hội đại biểu Đảng bộ thị xã Thái Hòa lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 - 2025 có 238 đại biểu chính thức, đại diện cho hơn 5.000 đảng viên thuộc 40 tổ chức đảng cơ sở trong toàn thị xã tham dự.
Chiều 23/7, Đại hội đại biểu Đảng bộ thị xã Thái Hòa lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 – 2025 tiến hành phiên trù bị. Dự đại hội có đồng chí Nguyễn Bồi Cơ - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; đại diện các Ban Xây dựng Đảng Tỉnh ủy. Ảnh: Mai Hoa

Phát biểu khai mạc, đồng chí Phạm Chí Kiên – Phó Bí thư Thị ủy, Chủ tịch UBND thị xã nhấn mạnh: Phiên trù bị với nhiều nội dung và rất quan trọng, quyết định đối với sự thành công của đại hội.

Vì vậy đề nghị các đại biểu nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy dân chủ, tập trung thảo luận với tinh thần đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, sáng tạo và phát triển, đóng góp ý kiến và biểu quyết thống nhất các nội dung của Đại hội.

Đồng chí Phạm Chí Kiên - Phó Bí thư Thị ủy, Chủ tịch UBND thị xã phát biểu khai mạc phiên trù bị đại hội. Ảnh: Mai Hoa

Tiếp đó đồng chí Phạm Tuấn Vinh - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Thị ủy Thái Hòa trực tiếp điều hành nội dung bầu Đoàn chủ tịch; bầu Đoàn thư ký và Ban thẩm tra tư cách đại biểu.

Đại hội đã bầu Đoàn Chủ tịch đại hội gồm 7 đồng chí; bầu Đoàn thư ký 2 đồng chí; Ban thẩm tra tư cách đại biểu 7 đồng chí.

Đoàn Chủ tịch cũng thông qua chương trình, nội quy đại hội, phổ biến quy chế bầu cử trong Đảng.

Đại hội đã tiến hành thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện Đại hội XIII của Đảng và văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh Nghệ An lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Đồng chí Phạm Tuấn Vinh - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Thị ủy Thái Hòa điều hành nội dung bầu Đoàn chủ tịch; bầu Đoàn thư ký và Ban thẩm tra tư cách đại biểu. Ảnh: Mai Hoa

Đối với dự thảo các văn kiện Đại hội XIII của Đảng, bên cạnh cơ bản đồng tình cao với dự thảo, các ý kiến thảo luận tại đại hội đã góp ý nhiều nội dung.

Cụ thể về định hướng, nhiệm vụ, giải pháp cho nhiệm kỳ tới đề xuất Trung ương phải xem giải pháp tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc là giải pháp trụ cột trong các nhóm giải pháp của nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Đoàn Chủ tịch Đại hội đại biểu Đảng bộ thị xã Thái Hòa lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Ảnh: Mai Hoa

Một số ý kiến đề nghị Trung ương nghiên cứu có giải pháp cụ thể để giải quyết vấn đề liên quan đến tình hình biển Đông; đồng thời cần bổ sung nội dung về tăng cường cơ sở vật chất phục vụ an ninh biển, hỗ trợ tích cực về vật chất, tinh thần cho ngư dân bám biển.

Trung ương cũng cần có biện pháp quản lý chặt đất sản xuất lương thực để đảm bảo an ninh lương thực, bởi hiện nay do tác động của biến đổi khí hậu, hạn hán, nước biển dâng đang thu hẹp dần diện tích sản xuất lúa ở nhiều địa phương.

Các đại biểu biểu quyết bầu Đoàn chủ tịch đại hội. Ảnh: Mai Hoa

Về công tác xây dựng Đảng, đại hội góp ý cần đưa thêm một mục và làm sâu thêm về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh vào giải pháp xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo, cầm quyền của Đảng; đồng thời thể hiện sự quyết liệt hơn nữa trong công tác phòng, chống tham nhũng, về chống chạy chức, chạy quyền trong công tác cán bộ.   

Đối với văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh Nghệ An lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 – 2025, các tham luận phát biểu tại đại hội cũng thể hiện sự đồng tình cao, đồng thời góp ý một số nội dung cụ thể. 

Đồng chí Trần Khánh Sơn - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Thị ủy quán triệt một số nội dung quy chế bầu cử trong Đảng. Ảnh: Mai Hoa

Bên cạnh đó, nhiều ý kiến góp ý bổ sung giải pháp thúc đẩy phát triển kinh tế nông nghiệp và phát triển nông thôn; phát triển kinh tế - xã hội miền Tây Nghệ An; giải pháp thu hồi dứt điểm các dự án không triển khai hoặc triển khai chậm tiến độ; về lao động việc làm, an sinh xã hội... 

Các đại biểu dự đại hội. Ảnh: Mai Hoa

Phiên trù bị chiều nay, Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã khóa II trình Đề án nhân sự Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã khóa III và Đề án nhân sự Đoàn đại biểu Đảng bộ thị xã đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 – 2025 để đại hội nghiên cứu, quyết định tại phiên đại hội chính thức vào ngày mai thông qua bầu cử.

Đại hội đại biểu Đảng bộ thị xã Thái Hòa lần thứ III, làm việc trong 2 ngày 23 và 24/7/2020 với các nội dung quan trọng: Thông qua Báo cáo chính trị trình đại hội; Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã  lần thứ II, nhiệm kỳ 2015 – 2020; bầu Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã khóa III, nhiệm kỳ 2020 – 2025; bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 – 2025.