Khai trương và vận hành hệ thống thông tin báo cáo tỉnh Nghệ An

(Baonghean.vn) - Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung cho rằng, việc đưa vào vận hành Hệ thống mới chỉ là bước đầu của quá trình đổi mới phương thức làm việc, chuyển đổi số trong hoạt động quản lý, điều hành của UBND tỉnh, các ngành, các cấp. Còn rất nhiều nhiệm vụ đặt ra trước mắt và lâu dài cần phải thực hiện.

Chiều 16/3, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức lễ khai trương và đưa vào vận hành Hệ thống thông tin báo cáo tỉnh giai đoạn 2021-2025. Buổi lễ được tổ chức trực tuyến đến 21 điểm cầu các huyện, thành, thị.

Tại điểm cầu UBND tỉnh, các đồng chí: Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Lê Ngọc Hoa - Phó Chủ tịch UBND tỉnh đồng chủ trì.

Quang cảnh lễ khai trương Hệ thống thông tin báo cáo tỉnh. Ảnh: Phạm Bằng
Quang cảnh lễ khai trương Hệ thống thông tin báo cáo tỉnh. Ảnh: Phạm Bằng

TỪNG BƯỚC LOẠI BỎ XỬ LÝ CÔNG VIỆC BẰNG VĂN BẢN GIẤY

Hệ thống thông tin báo cáo tỉnh Nghệ An (gọi tắt là Hệ thống) được xây dựng và hình thành tuân thủ với khung kiến trúc, công nghệ của Hệ thống thông tin báo cáo Chính phủ, với mục tiêu số hóa các chế độ báo cáo. Hệ thống giúp thu thập, tích hợp dữ liệu báo cáo của các cơ quan, bộ phận chuyên môn từ cấp tỉnh đến cấp xã, nhằm tổng hợp, phân tích dữ liệu phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh.

Hệ thống đảm bảo gắn kết chặt chẽ giữa đổi mới lề lối phương thức làm việc với ứng dụng CNTT trong công tác phục vụ sự chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh. Hệ thống giúp tăng cường công khai, minh bạch, nâng cao trách nhiệm của các cơ quan chuyên môn trong việc cung cấp thông tin, dữ liệu phục vụ sự chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh. 

Đồng chí Đào Quang Thiền - Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh báo cáo kết quả xây dựng hệ thống thông tin báo cáo tỉnh. Ảnh: Phạm Bằng
Đồng chí Đào Quang Thiền - Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh báo cáo kết quả xây dựng hệ thống thông tin báo cáo tỉnh. Ảnh: Phạm Bằng

Hệ thống thông tin báo cáo tỉnh Nghệ An được thiết kế, tùy biến trên cùng nền tảng công nghệ của Hệ thống thông tin báo cáo Chính phủ, đảm bảo tính thống nhất, hiệu quả, đồng bộ, kết nối, liên thông 4 cấp: từ cấp xã/phường/thị trấn đến Bộ, ngành/Trung ương. Hệ thống thông tin báo cáo tỉnh Nghệ An được cung cấp tại địa chỉ https:// baocao.nghean.gov.vn.

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh đã phối hợp với VNPT Nghệ An thực hiện triển khai thử nghiệm Hệ thống thông tin báo cáo tỉnh Nghệ An và thực hiện kết nối, tích hợp với Hệ thống thông tin báo cáo Chính phủ. Đã tổ chức triển khai thử nghiệm tại 43 cơ quan, đơn vị, gồm 22 Sở, ban, ngành; 21 UBND huyện, thị xã, thành phố và các xã, phường, thị trấn trong toàn tỉnh và đến nay đã hoàn thành đưa vào vận hành khai thác sử dụng. 

Các đồng chí lãnh đạo UBND tỉnh, các sở, ngành nghe giới thiệu về hệ thống thông tin báo cáo tỉnh. Ảnh: Phạm Bằng
Các đồng chí lãnh đạo UBND tỉnh, các sở, ngành nghe giới thiệu về hệ thống thông tin báo cáo. Ảnh: Phạm Bằng

Bên cạnh các nền tảng, hệ thống thông tin khác đã triển khai trên địa bàn tỉnh trong thời gian qua, Hệ thống thông tin báo cáo tỉnh Nghệ An sẽ là điểm nhấn quan trọng trong việc xây dựng Chính quyền điện tử, hướng tới chính quyền số, góp phần tích cực để thực hiện mục tiêu đẩy mạnh cải cách hành chính, từng bước loại bỏ việc xử lý công việc bằng văn bản giấy, góp phần tiết kiệm ngân sách hàng năm.

ĐIỂM NHẤN QUAN TRỌNG TRONG XÂY DỰNG CHÍNH QUYỀN ĐIỆN TỬ

Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Đức Trung - Chủ tịch UBND tỉnh cho rằng, việc đưa vào vận hành Hệ thống mới chỉ là bước đầu của quá trình đổi mới phương thức làm việc, chuyển đổi số trong hoạt động quản lý, điều hành của UBND tỉnh, các ngành, các cấp. 

"Còn rất nhiều nhiệm vụ đặt ra trước mắt và lâu dài cần phải thực hiện, đòi hỏi sự vào cuộc quyết liệt, đồng bộ của các sở, ngành, địa phương, đơn vị cung ứng dịch vụ. Đặc biệt là việc rà soát lại các chế độ báo cáo, thực hiện chuẩn hóa chế độ báo cáo; cập nhật, kết nối, chia sẻ để hình thành và làm giàu kho dữ liệu tổng hợp về kinh tế - xã hội", đồng chí Nguyễn Đức Trung nói. 

Đồng chí Nguyễn Đức Trung - Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu chỉ đạo và giao nhiệm vụ cho các ngành, địa phương. Ảnh: Phạm Bằng
Đồng chí Nguyễn Đức Trung - Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu chỉ đạo và giao nhiệm vụ cho các ngành, địa phương. Ảnh: Phạm Bằng

Trong thời gian tới, người đứng đầu UBND tỉnh đề nghị các Sở, ngành, địa phương cần tiếp tục quán triệt tinh thần đổi mới trong triển khai xây dựng Chính quyền điện tử, Chính quyền số, gắn cải cách quản trị công với thực hiện chuyển đổi số trong hoạt động của cơ quan, đơn vị. Thúc đẩy mạnh mẽ, bồi dưỡng, nâng cao năng lực công nghệ thông tin, cán bộ, công chức, viên chức làm việc trên môi trường mạng.

Cung cấp thông tin dữ liệu chính xác, tin cậy, minh bạch, thống nhất, không được cát cứ thông tin, không được làm đẹp số liệu để lấy thành tích. Phải chuẩn hóa, điện tử hóa các chế độ báo cáo trên Hệ thống một cách kịp thời; Đẩy mạnh số hóa liên thông, chia sẻ thông tin, hướng tới xây dựng một chính quyền số liêm chính, minh bạch, hành động, phục vụ người dân và doanh nghiệp.

Chủ tịch UBND tỉnh cũng yêu cầu Văn phòng UBND tỉnh chủ trì phối hợp với các sở, ngành, địa phương tham mưu lựa chọn các chỉ tiêu kinh tế - xã hội, các chỉ tiêu phục vụ chỉ đạo điều hành hằng ngày của UBND tỉnh để thực hiện chuẩn hóa, quy phạm hóa các chế độ báo cáo và cung cấp trên Hệ thống; bảo đảm an ninh, an toàn Hệ thống.

Các đồng chí lãnh đạo UBND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh, sở, ngành nhấn nút khai trương hệ thống thông tin báo cáo tỉnh. Ảnh: Phạm Bằng
Các đồng chí lãnh đạo UBND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh, sở, ngành nhấn nút khai trương hệ thống thông tin báo cáo tỉnh. Ảnh: Phạm Bằng

Sở TT&TT hướng dẫn các cơ quan, địa phương về giải pháp tích hợp chữ ký số và xác thực chữ ký số trên Hệ thống thông tin báo cáo tỉnh Nghệ An theo phạm vi chức năng, nhiệm vụ được giao. Thực hiện kết nối Hệ thống với Nền tảng chia sẻ, tích hợp dữ liệu dùng chung cấp tỉnh (LGSP) phù hợp với kiến trúc Chính quyền điện tử tỉnh Nghệ An đã được phê duyệt. VNPT Nghệ An đảm bảo các nguồn lực về nhân sự, hạ tầng kỹ thuật triển khai các nhiệm vụ, đảm bảo kết nối với Hệ thống thông tin báo cáo Chính phủ đúng tiến độ, chất lượng.

Đồng chí Nguyễn Đức Trung nhấn mạnh, xây dựng và phát triển chính quyền số là xu thế tất yếu, nhằm nâng cao tính công khai, minh bạch của chính quyền, đẩy lùi nạn tham nhũng, lãng phí; góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh, năng suất lao động xã hội. 

Vì thế, chúng ta cần quyết tâm thực hiện tốt và hoàn thành tốt các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra. Đặc biệt, một trong những mục tiêu quan trọng của năm 2022 là năm chuyển đổi số toàn diện trên các lĩnh vực, nhất là lĩnh vực liên quan đến thủ tục cho doanh nghiệp, người dân, các dịch vụ công chuyển đổi số./.

tin mới

Nghệ An triển khai Thỏa thuận hợp tác phát triển kinh tế-xã hội với Thành phố Hồ Chí Minh

Nghệ An triển khai Thỏa thuận hợp tác phát triển kinh tế-xã hội với Thành phố Hồ Chí Minh

(Baonghean.vn) -UBND tỉnh Nghệ An giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Trung tâm Xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch, các sở, ban, ngành, cơ quan liên quan nghiên cứu, rà soát nội dung Kế hoạch triển khai Thỏa thuận hợp tác phát triển kinh tế - xã hội với Thành phố Hồ Chí Minh.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 1/10

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 1/10

(Baonghean.vn) - Nghệ An phát động Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2023; Tuổi trẻ Đoàn khối Doanh nghiệp tỉnh tổ chức hiến máu tình nguyện; Lũ cắt đôi mặt đường, người dân Quỳ Châu khẩn trương mở đường mới để đi tạm... là những thông tin chính trong ngày.

Thành phố Vinh long trọng kỷ niệm 60 năm thành lập, 235 năm Phượng Hoàng Trung Đô, đón nhận Huân chương Độc lập hạng Nhì

Thành phố Vinh long trọng kỷ niệm 60 năm thành lập, 235 năm Phượng Hoàng Trung Đô, đón nhận Huân chương Độc lập hạng Nhì

(Baonghean.vn) - Tối 30/9, tại Quảng trường Hồ Chí Minh, Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP. Vinh long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 60 năm thành lập (10/10/1963-10/10/2023), 235 năm Phượng Hoàng Trung Đô (1788-2023) và đón nhận Huân chương Độc lập hạng Nhì.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 30/9

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 30/9

(Baonghean.vn) - Thủ tướng chủ trì phiên họp thường kỳ tháng 9; đoàn công tác của tỉnh Nghệ An làm việc tại Cộng hoà Chile và tham gia Diễn đàn doanh nghiệp Việt kiều châu Âu; Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo thăm 2 cô giáo gặp nạn... Đây là một số nội dung nổi bật trên baonghean.vn ngày 30/9.

Thủ tướng

Thủ tướng Chính phủ: Thúc đẩy mạnh động lực tăng trưởng, tăng tốc phát triển công nghiệp, phấn đấu cao nhất cho mục tiêu, nhiệm vụ năm 2023

(Baonghean.vn) - Kết luận phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 9/2023 , Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh yêu cầu phấn đấu đạt mức cao nhất mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch năm 2023; tạo điều kiện thuận lợi cho triển khai thực hiện kế hoạch năm 2024.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 29/9

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 29/9

(Baonghean.vn) - Thường trực HĐND tỉnh Nghệ An tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 9/2023; Bí thư Tỉnh uỷ chủ trì phiên họp giao ban khối Nội chính; Cử tri Nghĩa Đàn yêu cầu công minh bạch trong thực hiện thủ tục đất đai; Tập trung khắc phục hậu quả mưa lụt ở Quỳ Châu...

Khát vọng thành Vinh

Khát vọng thành Vinh

(Baonghean.vn) - Ước mơ Vinh trở thành một đô thị hiện đại, văn minh có lẽ là khát vọng xuyên thế kỷ. Nó không chỉ là quyết tâm chính trị của các thế hệ lãnh đạo mà là mơ ước của mọi người dân thành phố. 

Lãnh đạo tỉnh Nghệ An làm việc với Tổ Tư vấn kinh tế - xã hội về triển khai Nghị quyết số 39 của Bộ Chính trị

Lãnh đạo tỉnh Nghệ An làm việc với Tổ Tư vấn kinh tế - xã hội về triển khai Nghị quyết số 39 của Bộ Chính trị

(Baonghean.vn) - Chiều 28/9, UBND tỉnh tổ chức cuộc làm việc với Tổ Tư vấn kinh tế - xã hội tỉnh để thảo luận một số nội dung triển khai thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 18/7/2023 của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 28/9

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 28/9

(Baonghean.vn) - Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh Nghệ An lần thứ X; Nghệ An tăng 2 bậc, vào tốp 6 thu hút vốn đầu tư nước ngoài nhiều nhất cả nước 9 tháng đầu năm 2023; Ngày hội “Thanh niên quân đội với văn hóa giao thông”... là những thông tin nổi bật trong ngày.

Đưa công tác Hội và phong trào nông dân Nghệ An tiếp tục phát triển vững mạnh, ngang tầm với nhiệm vụ, đáp ứng yêu cầu mới

Đưa công tác Hội và phong trào nông dân Nghệ An tiếp tục phát triển vững mạnh, ngang tầm với nhiệm vụ, đáp ứng yêu cầu mới

(Baonghean.vn) - Tại Đại hội Hội Nông dân tỉnh Nghệ An lần thứ X, nhiệm kỳ 2023 -2028, đồng chí Bùi Thị Thơm - Phó Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam đã có chỉ đạo, định hướng công tác Hội và phong trào nông dân của tỉnh. Báo Nghệ An xin trích đăng bài phát biểu.

Khai mạc trọng thể Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh Nghệ An lần thứ X, nhiệm kỳ 2023 - 2028

Khai mạc trọng thể Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh Nghệ An lần thứ X, nhiệm kỳ 2023 - 2028

(Baonghean.vn) - Sáng 28/9, tại TP. Vinh, Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh Nghệ An lần thứ X, nhiệm kỳ 2023 - 2028 khai mạc phiên toàn thể, với 304 đại biểu tiêu biểu cho sức mạnh đoàn kết, ý chí và nguyện vọng của gần 500.000 hội viên nông dân toàn tỉnh về dự Đại hội.

Tính biển của Vinh!

Tính biển của Vinh!

(Baonghean.vn) - Chắc chắn không lâu nữa, thành phố Vinh sẽ bao gồm cả thị xã Cửa Lò và một số xã phía Nam giáp sông Lam của huyện Nghi Lộc. Lúc ấy, Vinh sẽ có biển làm mặt tiền của thành phố. Vinh sẽ là thành phố biển. Nhưng từ rất lâu, Vinh đã có tính sông nước, tính biển.

Hào thành cổ Vinh. Ảnh: Duy Sơn

Thành phố Vinh: Vận hội và vị thế mới

(Baonghean.vn) - Trải qua 60 năm xây dựng và phát triển, với sự quan tâm của Trung ương, của tỉnh, sự vào cuộc quyết liệt cả hệ thống chính trị và sự đồng thuận của Nhân dân, thành phố Vinh đã đạt được những thành tựu rất đáng trân trọng và tự hào.

Đại sứ Hoa Kỳ: Nghệ An có thể đạt nhiều lợi ích từ quan hệ đối tác chiến lược toàn diện

Đại sứ Hoa Kỳ: Nghệ An có thể đạt nhiều lợi ích từ quan hệ đối tác chiến lược toàn diện

(Baonghean.vn) - Ngài Marc E. Knapper - Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Hợp chúng quốc Hoa Kỳ tại Việt Nam nhận định, Nghệ An có rất nhiều tiềm năng để phát triển, và có thể được hưởng nhiều lợi ích từ việc Việt Nam và Hoa Kỳ nâng tầm đối tác chiến lược toàn diện.