Khảo sát về thí điểm mô hình tổ chức mới và kiêm nhiệm chức danh tại Nghệ An

(Baonghean.vn) - Đoàn khảo sát của Ban Tổ chức Trung ương đánh giá sự chủ động, sáng tạo, linh hoạt của tỉnh Nghệ An trong thực hiện thí điểm mô hình tổ chức mới và kiêm nhiệm chức danh.

Sáng 5/4, Đoàn công tác của Ban Tổ chức Trung ương do đồng chí Trần Hoàng Hội - Phó Vụ trưởng phụ trách Vụ Tổ chức - Điều lệ, Ban Tổ chức Trung ương làm Trưởng đoàn có cuộc làm việc với Tỉnh ủy Nghệ An về khảo sát thực hiện thí điểm mô hình tổ chức mới và kiêm nhiệm chức danh.

a

Tiếp và làm việc với đoàn về phía tỉnh Nghệ An có đồng chí Lê Đức Cường - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy; đại diện lãnh đạo Văn phòng và các ban Đảng của Tỉnh ủy; các sở, ban, ngành cấp tỉnh và lãnh đạo thành phố Vinh. Ảnh: Thanh Lê

TINH GỌN BỘ MÁY

Thực hiện chủ trương của Trung ương, trên cơ sở đề nghị của các địa phương, đơn vị, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An đã ban hành Thông báo số 1516-TB/TU, ngày 13/2/2019 về việc phê duyệt đề án sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức của các địa phương, cơ quan, đơn vị.

Theo đó, tỉnh Nghệ An thực hiện thí điểm các mô hình tổ chức, gồm: Văn phòng cấp ủy để phục vụ chung các cơ quan tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy; thí điểm hợp nhất Ban Tổ chức cấp ủy với Phòng Nội vụ tại thị xã Hoàng Mai. Thí điểm kiêm chức danh gồm: Trưởng ban Tổ chức cấp ủy đồng thời là Trưởng phòng Nội vụ tại 2 địa phương: Thành phố Vinh và huyện Con Cuông.

a
Đồng chí Trần Hoàng Hội - Phó Vụ trưởng phụ trách Vụ Tổ chức - Điều lệ, Ban Tổ chức Trung ương phát biểu tại cuộc làm việc. Ảnh: Thanh Lê

Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra cấp ủy đồng thời là Chánh Thanh tra cấp huyện tại 4 địa phương: Thành phố Vinh, các huyện: Diễn Châu, Con Cuông, Kỳ Sơn; Trưởng ban Dân vận cấp ủy đồng thời là Chủ tịch Ủy ban MTTQ cấp huyện tại 17/21 huyện, thành, thị; Trưởng Ban Tuyên giáo cấp ủy đồng thời là Giám đốc Trung tâm Chính trị tại 21/21 huyện, thành, thị ủy.

Đồng chí Lê Đức Cường - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy phát biểu tại cuộc làm việc. Ảnh: Thanh Lê
Đồng chí Lê Đức Cường - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy phát biểu tại cuộc làm việc. Ảnh: Thanh Lê

Qua quá trình triển khai thí điểm, sau 3 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về sắp xếp tổ chức bộ máy. Trong đó, thực hiện thí điểm một số mô hình kiêm nhiệm chức danh và thí điểm hợp nhất tổ chức cho thấy: Tổ chức bộ máy của các cơ quan trong hệ thống chính trị từng bước được sắp xếp tinh gọn hơn; chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và mối quan hệ công tác của các cơ quan, đơn vị được bổ sung, hoàn thiện.

Một số mô hình thí điểm được các đơn vị mạnh dạn triển khai bước đầu đã phát huy hiệu quả, tạo gắn kết, phối hợp nhịp nhàng, hiệu quả hơn, tránh được chồng chéo, trùng lặp trong thực hiện nhiệm vụ; bộ máy cơ quan tham mưu, giúp việc cấp ủy, cơ quan nhà nước từng bước được nâng cao chất lượng hiệu quả, tạo sức mạnh tổng hợp, thống nhất, đảm bảo cho bộ máy tinh gọn, hoạt động có hiệu quả.

Đồng chí Lê Quốc Khánh - Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Tỉnh ủy Nghệ An báo cáo việc thực hiện thí điểm mô hình tổ chức mới và kiêm nhiệm chức danh. Ảnh: Thanh Lê
Đồng chí Lê Quốc Khánh - Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Tỉnh ủy Nghệ An báo cáo việc thực hiện thí điểm mô hình tổ chức mới và kiêm nhiệm chức danh. Ảnh: Thanh Lê

Tuy nhiên, việc thực hiện thí điểm còn gặp nhiều khó khăn trong lãnh đạo, điều hành, đánh giá thực hiện nhiệm vụ, trong đó có một số nội dung chưa được quy định rõ ràng: Thẩm quyền, trách nhiệm của cán bộ được phân công, thủ trưởng cơ quan sau hợp nhất; xây dựng và thực hiện cơ chế hoạt động, các quy trình giải quyết công việc của cơ quan sau hợp nhất.

Việc thực hiện chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức của các cơ quan sau hợp nhất; công tác quản lý, sử dụng tài sản, các phương tiện làm việc và ngân sách của cơ quan sau hợp nhất.

Đoàn khảo sát của Ban Tổ chức Trung ương. Ảnh: Thanh Lê
Đoàn khảo sát của Ban Tổ chức Trung ương tham dự cuộc làm việc. Ảnh: Thanh Lê

SỚM CÓ QUY ĐỊNH, HƯỚNG DẪN CỤ THỂ

Trên cơ sở đánh giá ưu điểm, hạn chế, tồn tại, vướng mắc qua quá trình triển khai thực hiện, tỉnh Nghệ An đã đề xuất kiến nghị với đoàn khảo sát tiếp tục thực hiện thí điểm mô hình hợp nhất cơ quan Tổ chức - Nội vụ và chưa nhân rộng; tiếp tục thực hiện thí điểm, chưa nhân rộng mô hình Trưởng ban Tổ chức cấp ủy đồng thời là Trưởng phòng Nội vụ cấp huyện để có thời gian nghiên cứu, đánh giá kỹ lưỡng trước khi quyết định.

Đề nghị Trung ương sớm sơ kết, đánh giá, rút kinh nghiệm để chỉ đạo thống nhất việc thực hiện mô hình văn phòng phục vụ cấp ủy và các cơ quan tham mưu giúp việc Tỉnh ủy. Ban Thường vụ Tỉnh ủy đề nghị nhân rộng thực hiện thống nhất mô hình Trưởng ban Tuyên giáo cấp ủy đồng thời là Giám đốc Trung tâm Chính trị cấp huyện.

Đồng chí Nguyễn Văn Lư - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Vinh phát biểu tại cuộc làm việc. Ảnh: Thanh Lê
Đồng chí Nguyễn Văn Lư - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Vinh phát biểu tại cuộc làm việc. Ảnh: Thanh Lê

Trên cơ sở phân tích, đánh giá, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đề nghị Nghệ An tiếp tục thực hiện thí điểm mô hình Trưởng ban Dân vận cấp ủy đồng thời là Chủ tịch Ủy ban MTTQ cấp huyện trên địa bàn tỉnh. Tiếp tục thực hiện thí điểm, chưa nhân rộng mô hình Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra cấp ủy đồng thời là Chánh Thanh tra cấp huyện để có thời gian nghiên cứu, đánh giá kỹ lưỡng trước khi quyết định.

Đồng thời, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An kiến nghị, đề xuất Bộ Chính trị, Ban Bí thư sớm ban hành quy định về quản lý tổ chức bộ máy, biên chế; về chức năng nhiệm vụ thay thế các quy định cũ không còn phù hợp sau khi sáp nhập, chuyển đổi tổ chức bộ máy và tinh giản biên chế theo Nghị quyết 18,19-NQ/TW.

Sớm tổ chức sơ kết việc thực hiện các mô hình thí điểm về sắp xếp tổ chức, bộ máy để có kết luận triển khai thống nhất việc nhân rộng các mô hình hiệu quả hoặc điều chỉnh, kết thúc nếu kém hiệu quả.

Đối với Ban Tổ chức Trung ương cần ban hành các quy định, hướng dẫn cụ thể về triển khai thực hiện các mô hình thí điểm.
Các đại biểu tham dự cuộc làm việc. Ảnh: Thanh Lê
Các đại biểu tham dự cuộc làm việc. Ảnh: Thanh Lê

Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Trần Hoàng Hội - Phó Vụ trưởng phụ trách Vụ Tổ chức - Điều lệ, Ban Tổ chức Trung ương ghi nhận những nỗ lực của Nghệ An trong quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW, ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII trên địa bàn tỉnh.

Đoàn công tác của Ban Tổ chức Trung ương đánh giá sự chủ động, sáng tạo, linh hoạt của tỉnh Nghệ An trong thực hiện thí điểm mô hình tổ chức mới và kiêm nhiệm chức danh.

Phó Vụ trưởng phụ trách Vụ Tổ chức - Điều lệ, Ban Tổ chức Trung ương Trần Hoàng Hội đánh giá cao những nội dung kiến nghị, đề xuất của tỉnh Nghệ An tại buổi làm việc là phù hợp, xác đáng; tiếp thu những kiến nghị của tỉnh, Đoàn khảo sát sẽ tổng hợp và báo cáo cụ thể với lãnh đạo Ban Tổ chức Trung ương, trên cơ sở đó, trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Chấp hành Trung ương Đảng trong thời gian tới./.

tin mới

4 nhiệm vụ trọng tâm xây dựng và phát triển hội nông dân trong nhiệm kỳ 2023-2028

Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh 5 nhiệm vụ trọng tâm xây dựng và phát triển Hội Nông dân trong nhiệm kỳ 2023-2028

(Baonghean.vn) - Phát biểu chỉ đạo Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh Nghệ An lần thứ X, nhiệm kỳ 2023 - 2028, Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý nhấn mạnh 5 nhiệm vụ trọng tâm trong công tác xây dựng chương trình hoạt động, phát triển hội trong nhiệm kỳ tới.

Trung thu ấm áp, ý nghĩa với trẻ em vùng biên giới

Trung thu ấm áp, ý nghĩa với trẻ em vùng biên giới

(Baonghean.vn) - Gần 500 thiếu nhi xã biên giới Môn Sơn  (Con Cuông) và các cháu được Bộ đội Biên phòng nhận đỡ đầu đã được đón Tết Trung thu 2023 ấm áp, ý nghĩa. Hoạt động này đã cổ vũ, động viên các em học sinh nghèo nơi biên cương nỗ lực vượt khó, vươn lên trong học tập. 

Nông dân kỳ vọng gì vào Đại hội lần thứ X Hội Nông dân tỉnh Nghệ An

Video: Nông dân đặt nhiều kỳ vọng vào Đại hội lần thứ X Hội Nông dân tỉnh Nghệ An

(Baonghean.vn) - Đại hội Hội Nông dân tỉnh Nghệ An lần thứ X, nhiệm kỳ 2023 -2028 đề ra nhiều mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp phát huy vai trò của tổ chức Hội và hội viên nông dân. Tại Đại hội, nhiều hội viên, nông dân đã bày tỏ niềm tin, kỳ vọng vào một chặng đường nhiều đổi mới,...

[Infographics] Những kết quả nổi bật của TP Vinh sau 10 năm thực hiện Nghị quyết 26 của Bộ Chính trị

[Infographics] Những kết quả nổi bật của TP Vinh sau 10 năm thực hiện Nghị quyết 26 của Bộ Chính trị

(Baonghean.vn) -Sau 10 năm thực hiện Nghị quyết số 26 của Bộ Chính trị, các quyết định của Thủ tướng Chính phủ, thành phố Vinh đã đạt được những kết quả khá tích cực, một số lĩnh vực đã hình thành yếu tố trung tâm vùng; từng bước đóng vai trò là cực tăng trưởng, động lực phát triển kinh tế của tỉnh.

Khơi dậy sáng tạo, ứng dụng công nghệ vào sản xuất, kinh doanh trong các doanh nghiệp Nghệ An

Khơi dậy sáng tạo, ứng dụng công nghệ vào sản xuất, kinh doanh trong các doanh nghiệp Nghệ An

(Baonghean.vn) - Phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật trong sản xuất, kinh doanh là một trong những nhiệm vụ trọng tâm được Đảng bộ Khối Doanh nghiệp tỉnh Nghệ An tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, góp phần khơi dậy sức sáng tạo của người lao động, thúc đẩy phát triển của từng doanh nghiệp.

Linh hoạt trong vận động làm nhà ở cho người nghèo ở Hưng Nguyên

Linh hoạt trong vận động làm nhà ở cho người nghèo ở Hưng Nguyên

(Baonghean.vn) - Triển khai thực hiện Chỉ thị số 21 của BTV Tỉnh ủy về vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở cho người nghèo; huyện Hưng Nguyên đã chủ động, linh hoạt, sáng tạo trong tuyên truyền, vận động, hỗ trợ xây dựng nhà ở cho người nghèo và kết quả mang lại bước đầu tích cực.

Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng giai cấp nông dân và thực hành dân chủ ở nông thôn - Vận dụng vào xây dựng nông thôn hiện đại, nông dân văn minh

Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng giai cấp nông dân và thực hành dân chủ ở nông thôn - Vận dụng vào xây dựng nông thôn hiện đại, nông dân văn minh

(Baonghean.vn) -  Xây dựng nông thôn hiện đại, nông dân văn minh theo tư tưởng Hồ Chí Minh là chủ trương nhất quán của Đảng ta, góp phần quan trọng thực hiện mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh” trong công cuộc đổi mới đất nước, định hướng đi lên chủ nghĩa xã hội.

Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh cùng doanh nghiệp, nhà hảo tâm hỗ trợ xây dựng nhà tình nghĩa và trao quà trẻ khuyết tật, mồ côi

Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh cùng doanh nghiệp, nhà hảo tâm hỗ trợ xây dựng nhà tình nghĩa và trao quà trẻ khuyết tật, mồ côi

(Baonghean.vn) - Ngày 23/9, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Nghệ An do Đại biểu Quốc hội, GS.TS, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Thái Văn Thành làm trưởng đoàn đã đến các xã Thanh Khai và Thanh Xuân (Thanh Chương) dự lễ khởi công xây dựng nhà tình nghĩa cho hộ nghèo.

Đảng ủy Khối Các cơ quan Trung ương tại TP. Hồ Chí Minh trao nhiều phần quà cho người nghèo, học sinh tại huyện Tương Dương

Đảng ủy Khối Các cơ quan Trung ương tại TP. Hồ Chí Minh trao nhiều phần quà cho người nghèo, học sinh tại huyện Tương Dương

(Baonghean.vn) - Chiều 23/9, đại diện lãnh đạo Đảng ủy Khối Các cơ quan Trung ương tại Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với một số doanh nghiệp trao các phần quà trị giá hơn 240 triệu đồng cho người nghèo, học sinh nghèo huyện Tương Dương.

Sôi nổi các hoạt động chào mừng Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2023-2028

Sôi nổi các hoạt động chào mừng Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2023-2028

(Baonghean.vn) - Hội Nông dân các cấp trên địa bàn tỉnh Nghệ An triển khai nhiều hoạt động sôi nổi với các công trình, phần việc thiết thực, cụ thể, chào mừng Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh Nghệ An lần thứ X, nhiệm kỳ 2023-2028 sẽ diễn ra vào 2 ngày (27, 28/9) sắp tới.

Vùng cao Quế Phong - nửa nhiệm kỳ vượt khó, tạo dấu ấn phát triển

Vùng cao Quế Phong - nửa nhiệm kỳ vượt khó, tạo dấu ấn phát triển

(Baonghean.vn) -Nửa đầu nhiệm kỳ 2020 - 2025, mặc dù còn nhiều khó khăn, thách thức, song với tinh thần đoàn kết và khát vọng vươn lên, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Quế Phong đã nỗ lực phấn đấu, thực hiện tốt nhiều chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ lần thứ XXII đề ra. 

Những nỗ lực vận động đồng bào ở vùng biên Kỳ Sơn không theo 'đạo lạ'

Những nỗ lực vận động đồng bào ở vùng biên Kỳ Sơn không theo 'đạo lạ'

(Baonghean.vn) - Lợi dụng sự thiếu hiểu biết của đồng bào các dân tộc thiểu số, các thế lực thù địch tìm cách phá hoại sự lãnh đạo của Đảng và chính quyền các cấp. Huyện Kỳ Sơn đã triển khai hiệu quả công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới bằng nhiều giải pháp phù hợp.

Nghệ An khởi động xây dựng cơ chế, chính sách đặc thù phát triển kinh tế - xã hội theo Nghị quyết số 39 -NQ/TW của Bộ Chính trị

Nghệ An khởi động xây dựng cơ chế, chính sách đặc thù phát triển kinh tế - xã hội theo Nghị quyết số 39 -NQ/TW của Bộ Chính trị

(Baonghean.vn) - Để triển khai thực hiện kịp thời, hiệu quả Nghị quyết số 39-NQ/TW của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, UBND tỉnh Nghệ An yêu cầu nội dung các cơ chế, chính sách đề xuất bảo đảm tính trọng tâm, trọng điểm và tính khả thi.

Triển khai công tác chuẩn bị Đại hội MTTQ các cấp ở Nghệ An, nhiệm kỳ 2024 - 2029

Triển khai công tác chuẩn bị Đại hội MTTQ các cấp ở Nghệ An, nhiệm kỳ 2024 - 2029

(Baonghean.vn) - Đại hội Mặt trận Tổ quốc các cấp trên địa bàn tỉnh Nghệ An sẽ được tổ chức sớm trước 1 tháng so với quy định của Trung ương. Cụ thể, ở cấp xã sẽ hoàn thành trong tháng 3/2024; hoàn thành ở cấp huyện trong tháng 5/2024 và cấp tỉnh hoàn thành trong tháng 7/2024.

Việt Nam và Cuba nâng cao hiệu quả hợp tác nông nghiệp, công nghệ sinh học, dược phẩm

Việt Nam và Cuba nâng cao hiệu quả hợp tác nông nghiệp, công nghệ sinh học, dược phẩm

Đây là một trong nhiều nội dung được Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà và Phó Thủ tướng Thứ nhất kiêm Bộ trưởng Ngoại thương và Đầu tư nước ngoài Cuba Ricardo Cabrisas Ruiz thống nhất trong cuộc hội đàm tại Trụ sở Chính phủ Cuba, Thủ đô La Habana, chiều 18/9 (giờ địa phương).