Báo Nghệ An điện tử - Tin tức cập nhật trong ngày
Truyền hình Báo Nghệ An

Kho siêu xe cổ triệu đô ở trụ sở đại gia đấu giá Sotheby's

Tại trụ sở Sotheby's, bạn cần tối thiểu 100.000 USD để nghĩ đến việc mua mẫu xe 'bèo' nhất vì những chiếc nổi bật đều có giá triệu USD.