'Khó' trong tạo nguồn đảng viên ở TX. Thái Hòa

(Baonghean) - Thời gian gần đây, việc phát hiện nguồn và kết nạp thêm đoàn viên ưu tú, chất lượng vào Đảng trên địa bàn thị xã Thái Hòa đang gặp không ít khó khăn.

Lễ kết nạp đảng viên mới tại Chi bộ Công ty CP Tư vấn - thiết kế xây dựng Hùng Tiến đóng trên địa bàn thị xã Thái Hòa. Ảnh: Thu Giang

Theo số liệu tổng hợp - thống kê của Ban Tổ chức Thị ủy Thái Hòa, hiện nay trên địa bàn thị xã có tổng số 4.678 đảng viên, sinh hoạt tại 49 tổ chức cơ sở đảng. Trong 5 năm trở lại đây, địa phương luôn dành nhiều quan tâm, chú trọng cho công tác phát triển đảng viên, kịp thời, nhanh chóng ban hành các kế hoạch phát triển đảng viên mới của từng năm cho từng tổ chức cơ sở đảng trực thuộc bám sát thực hiện. Nhờ đó, cùng với sự đôn đốc sát sao, giám sát chặt chẽ, số lượng đảng viên mới tại TX. Thái Hòa thời gian qua luôn đạt và vượt chỉ tiêu đề ra, thu hút được nhiều nhân tố chất lượng đứng vào hàng ngũ của Đảng.

Số lượng đảng viên mới của TX. Thái Hòa giai đoạn 2012 - 2016. Đồ họa: Thu Giang

Từ tháng 12/2016, Ban Thường vụ Thị ủy đã ban hành Quyết định giao kế hoạch phát triển đảng viên mới năm 2017, với tổng chỉ tiêu đề ra là 126 đảng viên mới, phân công cho 38 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc đảm nhiệm trên cơ sở khảo sát kỹ lưỡng nguồn đối tượng đảng từ cơ sở. Trong số đó, Chi bộ Công ty CP Tư vấn TKXD Hùng Tiến, tiền thân là chi bộ của một công ty thuộc xí nghiệp quốc doanh cũ, hiện có 25 đảng viên và được giao chỉ tiêu phát triển thêm 1 đảng viên mới trong năm 2017. Tuy nhiên, chi bộ đang phấn đấu kết nạp thêm 2 đảng viên, tiếp tục duy trì ngưỡng bình quân giai đoạn 2014-2016 là kết nạp thêm 2-3 đảng viên mới/năm.

Phó Bí thư Chi bộ Công ty  CP Tư vấn TKXD Hùng Tiến, Phạm Tuấn Hùng chia sẻ: “Công tác phát triển đảng ở chi bộ công ty có nhiều thuận lợi hơn so với các đơn vị khác. Đó là nhờ sự quan tâm của lãnh đạo công ty, chi ủy, tạo điều kiện và môi trường cho các tổ chức đoàn thể hoạt động, từ đó mới dễ dàng phát hiện nhân tố, tạo nguồn đối tượng đảng. Bên cạnh đó, do đặc thù của công ty là biến động lao động xảy ra khá thường xuyên, người này chuyển công tác thì tiếp nhận người kia về, nên cơ bản nguồn đối tượng kết nạp đảng không thiếu, kể cả xét trong những năm tới”.

Tuy nhiên, trường hợp dồi dào nguồn đối tượng đảng như trên không phải là phổ biến tại TX. Thái Hòa. Minh chứng là năm 2017 này có tới 11 đảng bộ, chi bộ trực thuộc không được Thị ủy giao chỉ tiêu phát triển đảng viên, mà nguyên nhân là đã hết nguồn bồi dưỡng phát triển đảng. Và với một số tổ chức cơ sở đảng trong quá trình triển khai thực hiện kế hoạch, chỉ tiêu được giao, họ đang ôm không ít nỗi niềm trăn trở trước những khó khăn nảy sinh từ thực tiễn.

Đơn cử như xã Nghĩa Mỹ năm ngoái đã kết nạp được 8 đảng viên mới, đáp ứng chỉ tiêu được giao, nhưng với chỉ tiêu năm 2017 ít hơn (6 đảng viên) là một vấn đề không dễ đặt ra đối với Đảng bộ xã. Đồng chí Lê Văn Tựu - Bí thư Đảng ủy xã Nghĩa Mỹ thẳng thắn phân tích thực trạng của địa phương: “Những năm qua công tác phát triển đảng viên rất khó khăn. Nguồn đối tượng chính để bồi dưỡng cảm tình đảng là đoàn viên thanh niên thì hầu hết họ đều nhập ngũ, xuất khẩu lao động, đi làm ăn xa,... Có những trường hợp nhân thân tốt, có trình độ cao, có nguyện vọng vào Đảng, nhưng không có mặt ở địa phương thường xuyên, nếu kết nạp cũng không tham gia sinh hoạt Đảng thường xuyên, chúng tôi không thể kết nạp, chạy theo số lượng mà quên đi chất lượng”.

Cùng chung khó khăn như xã Nghĩa Mỹ, là địa bàn mới chia tách, diện tích nhỏ, dân số ít, nên dù chỉ được giao chỉ tiêu 5 đảng viên mới trong năm 2017 này nhưng Đảng bộ phường Long Sơn cũng đang phải nỗ lực hết sức tìm cách làm hiệu quả để đạt mục tiêu, kết nạp những quần chúng ưu tú, xứng đáng nhất vào hàng ngũ của Đảng. Tuy nhiên, do số lượng thanh niên sinh sống, làm việc trên địa bàn phường hiện không nhiều, nên Đảng bộ phường xác định nguồn đảng viên mới tiềm năng là từ các tổ chức đoàn thể, từ đó định hướng tuyên truyền hướng đến các đối tượng này.

Bí thư Đảng ủy phường Lô Văn Lợi trăn trở: “Một số chi bộ của phường Long Sơn gặp khó khăn trong công tác phát triển đảng viên, 2 năm liền không kết nạp được đảng viên mới, hay chi bộ có nhiều đảng viên cao tuổi, ốm yếu, thiếu đội ngũ kế cận. Quá trình vận động, thuyết phục quần chúng vào đảng cũng bị trở ngại, một bộ phận chịu tác động của kinh tế thị trường, chưa thật sự có lý tưởng, nhận thức đúng đắn về việc kết nạp đảng. Vì thế thời gian tới, Đảng bộ phường xác định phải tập trung tuyên truyền sâu rộng về công tác phát triển đảng viên, nâng cao nhận thức, nhấn mạnh trách nhiệm người đứng đầu cấp ủy. Ngoài ra, Đảng bộ phường cũng sẽ quan tâm nhiều hơn đến việc tổ chức, xây dựng đoàn thể, chú trọng vai trò nòng cốt của các tổ chức đoàn thể trong phát triển đảng viên”.

Một lớp bồi dưỡng đối tượng kết nạp đảng tại thị xã Thái Hòa. Ảnh: Thu Giang

Bên cạnh đó, vẫn còn nguyên nhân chủ quan như đồng chí Trần Tuấn Dũng - Phó ban Tổ chức Thị ủy chỉ ra: “Một số xã, phường chưa thật sự quyết liệt, nêu cao quyết tâm đưa cả hệ thống chính trị vào cuộc để làm tốt công tác phát triển đảng viên. Quần chúng hầu hết là hội viên, đoàn viên của các tổ chức đoàn thể, nhưng một số nơi chưa đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục, rèn luyện, để các đoàn viên, hội viên sớm giác ngộ, đứng vào hàng ngũ của Đảng, dẫn đến hiệu quả công tác phát triển đảng chưa như mong muốn, số lượng đảng viên kết nạp chưa nhiều”.

Đặt trong mối tương quan với các huyện, thành, thị khác, TX. Thái Hòa với số tổ chức cơ sở đảng và số xã, phường ít hơn, quy mô dân số nhỏ hơn, nhưng thu được kết quả nhất định trong công tác phát triển đảng viên. Bởi thế, để tiếp tục duy trì và phát huy, từng đảng bộ, chi bộ trực thuộc Thị ủy bên cạnh nỗ lực phát hiện sớm những khó khăn vừa “chớm”, cần kịp thời tìm hướng khắc phục, xử lý, nhanh chóng hành động để công tác kết nạp đảng viên mới đảm bảo cả về lượng và về chất.

Thu Giang